១៩ រូបភាពរបស់វិចិត្រករប៉ូឡូញ ដែលអាចជួយមនុស្សយើងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត

វិចិត្រករប៉ូឡូញនិងអ្នករចនា Dawid Planeta មានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការបង្កើតរូបភាពដែលមានអត្ថន័យជ្រៅនៅក្នុងពណ៌អាប់អួរ។ ស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់គឺ "មនុស្សខ្នាតតូច" ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសិល្បករនៅពេលគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ដែលគាត់កំពុងឆ្លងកាត់។

គាត់អាចបង្វែរអារម្មណ៍ខ្មៅងងឹតនេះទៅជាស្នាដៃសិល្បៈហើយយើងអបអរសាទរគាត់។ Dawid បានបង្ហោះការងាររបស់គាត់នៅលើគណនី Instagram និង ហ្វេសប៊ុក របស់គាត់ដែលគាត់មានអ្នកតាមដានជិត ១០ម៉ឺននាក់។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពដែលកាត់បានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែវាស្រស់ស្អាតហើយនេះគឺជារូបភាពចំនួន ១៩ សន្លឹកដែលយើងលើយកមកបង្ហាញ។

ព្រៃជ្រៅ

Screen Shot 2021 02 28 At 3.58.22 PM

ផ្ទៃមុខគួរឲ្យខ្លាច

Screen Shot 2021 02 28 At 3.59.14 PM

ផ្លូវនៃការធ្វើដំណើរ

Screen Shot 2021 02 28 At 3.59.54 PM

ភាពស្រស់ស្អាតរបស់ផែនដី

Screen Shot 2021 02 28 At 4.00.26 PM

សូមបង្ហាញផ្លូវខ្ញុំ

Screen Shot 2021 02 28 At 4.01.16 PM

ស្វែងយល់ពីខ្លួនរបស់អ្នក

Screen Shot 2021 02 28 At 4.01.59 PM

ថ្ងៃមួយរបស់ធម្មជាតិ

Screen Shot 2021 02 28 At 4.03.17 PM

ក្តីសុបិន

Screen Shot 2021 02 28 At 4.04.03 PM

ប្រាជ្ញា

Screen Shot 2021 02 28 At 4.04.36 PM


ខ្សាច់នៃពេលវេលា

Screen Shot 2021 02 28 At 4.05.16 PM

ភាពអាប់អួរ

Screen Shot 2021 02 28 At 4.05.52 PM

ធម្មជាតិនៃសេរីភាព

Screen Shot 2021 02 28 At 4.06.21 PM

កន្លែងផ្សេងទៀតនៃពិភពលោក

Screen Shot 2021 02 28 At 4.06.53 PM

គ្មានជំរើស

Screen Shot 2021 02 28 At 4.07.21 PM

វិញ្ញាណ

Screen Shot 2021 02 28 At 4.07.52 PM

សត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ

Screen Shot 2021 02 28 At 4.08.21 PM

ទន្លេនៃជីវិត

Screen Shot 2021 02 28 At 4.08.52 PM

ការរៀនសូត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុត

Screen Shot 2021 02 28 At 4.09.21 PM

តើអ្វីដែលពិតជាសំខាន់

Screen Shot 2021 02 28 At 4.09.54 PM

តើអ្នកធ្លាប់ប្រឈមនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរឬទេ? តើរឿអអ្វីដែលបានជួយអ្នកឱ្យគេចចេញពីការធ្លាក់ទឹកចិត្ត?