រកឃើញវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ១៩ ៣ករណីបន្ថែមទៀត សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីប្រកាសជូនដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ឱ្យបានដឹងថា លទ្ធផលពីវិទ្យាបាស្ទ័រ ស្ដីពីការធ្វើតេស្តឃើញមានវិជ្ជមាននូវ ការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ របស់កម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២៣ មីនា នេះគឺ បានរកឃើញមាន ៣ករណី ថ្មីបន្ថែមទៀត ។ តេស្តវីជ្ជមាន គឺមាននៅ ៖

- កំពង់ចាម ១ករណី ជាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៥ឆ្នាំ

- កោះកុង ១ករណី ជាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ

- ភ្នំពេញ ១ករណី ជាជនជាតិបារាំង អាយុ ២៨ឆ្នាំ ( ជាម្ដាយទារក ០៤ខែ )

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សរុបករណីទាំងអស់ សម្រាប់អ្នកឆ្លងវីរុស កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា បានកើនដល់ ៨៧ ករណីហើយ គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ ក្នុងនោះដែរ មានស្រីចំនួន ២២ និងប្រុស ចំនួន ៦៥ករណី៕

Fac

90298870_2885045828201171_595574890073948160_n

83787838_2885045968201157_1581111206939197440_n


90085030_2885045941534493_5299768959254396928_n

90161647_2885045878201166_1553162239836422144_n

90238504_2885045994867821_2438569597582966784_n

90307073_2885045901534497_7125299616773308416_n

90912922_2885046004867820_8476116262143918080_n