ជំងឺកូវីដ១៩ បានសម្លាប់វេជ្ជបណ្ឌិត ១០០នាក់ហើយ នៅឯប្រទេសអ៊ីតាលី

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងចំណោមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅអ៊ីតាលីបានឈានដល់ ១០០ នាក់ហើយនៅថ្ងៃនេះ ដោយសារគ្រូពេទ្យ ៤ នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមក។ សហព័ន្ធវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីតាលី FNOMCEO បាននិយាយថា តួលេខនេះអាចខ្ពស់រហូតដល់ ១០១ នាក់។

របាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីតាលី បានប៉ាន់ប្រមាណថា គិលានុបដ្ឋាយិកា និងជំនួយការថែទាំចំនួន ៣០ នាក់ ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជម្ងឺកូវីដ - ១៩នេះដែរ ។

អ្នកនាំពាក្យ FNOMCEO បាននិយាយថា “ ចំនួនគ្រូពេទ្យដែលបានស្លាប់ដោយសារតែ COVID-១៩ គឺ ១០០នាក់ តែប្រហែលជាអាចឈានដល់ ១០១ នាក់នៅពេលនេះ” ។ ចំនួនវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបាត់បង់ជីវិត គិតរួមមានទាំង គ្រូពេទ្យចូលនិវត្តន៍ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងពេលមានជំងឺនេះ។

សរុបទៅបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន ១៣.១២១ នាក់ បានឆ្លងវីរុសនេះ។ ហើយនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនេះដែរ ចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់គឺមានចំនួន ១៧៦៦៩ នាក់ គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។


27000730 8204455 Image A 78_1586435983686

27001832 0 Image A 89_1586436827181

27003774 0 Image A 96_1586440285567

ប្រភព ៖ Daily Mail