ទៀតហើយ! សត្វខ្លា និងតោ ៧ក្បាល ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីត១៩ នៅញូវយ៉ក

កាលពីដើមខែនេះ សួនសត្វ Bronx បានប្រកាសថា សត្វខ្លាដាម៉ាដាអាយុ ៤ ឆ្នាំ ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណានេះ ក្រៅពីនេះ យ៉ាងហោចណាស់មានសត្វឆ្មា៦ក្បាលទៀត ក៏បានចាប់ផ្តើមចេញរោគសញ្ញាដែរ។

លោក Paul Calle ប្រធានពេទ្យសត្វនៃសួនសត្វ Bronx បានប្រាប់ National Geographic ថា “ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់ Nadia គឺជាលើកទីមួយហើយសម្រាប់ចំណេះដឹងរបស់យើង ដែលថាសត្វព្រៃមួយក្បាលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺឆ្លងជំងឺកូវីដ -១៩ ពីមនុស្សម្នាក់” ។

បុគ្គលិកពេទ្យសត្វនៅសួនសត្វបានប្រមូលសំណាកពីច្រមុះ បំពង់ក និងបំពង់ដង្ហើមរបស់ Nadia ដោយប្រើថ្នាំសន្លប់។

មន្ត្រីសួនសត្វបាននិយាយថា ពួកគេជឿថាសត្វទាំងនេះត្រូវបានឆ្លងដោយបុគ្គលិកថែទាំសត្វនៅក្នុងសួនសត្វមួយនេះផ្ទាល់តែម្ដង៕


27522716 8249461 Two_pet_cats_not_pictured_have_tested_positive_for_coronavirus_P A 10_1587647178914

27522764 8249461 Nadia_a_four_year_old_female_Malayan_tiger_at_the_Bronx_Zoo_test A 12_1587647209236

27524352 8246453 Image A 86_1587589299549

ប្រភព ៖ Daily Mail