ចិនកំពុងតែព្រួយបារម្ភ ចំពោះបញ្ហា ខ្លាចមានការផ្ទុះឡើងជាថ្មី នៃជំងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង

ទីក្រុងប៉េកាំង កំពុងតែចាប់ផ្ដើមបិទ កន្លែងហែលទឹក ក្លឹបហាត់ប្រាណ ខណៈពេលដែលប្រទេសនេះ អាចប្រឈមមុខ នឹងការផ្ទុះឡើងជាលើកទីពីរ ចំពោះជំងឺកុវី១៩។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ប្រទេសចិន ជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមដំបូង នៃការផ្ទុះវីរុស កូរ៉ូណា កាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៩ រហូតដល់ពេលនេះ នៅពុំទាន់មានស្ថេរភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេ។

មកទល់នឹងពេលនេះ ដ្បិតថា ស្ថានការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ អាចនឹងទប់ទល់បានក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែ នៅទីក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថា ចំនួនករណីឆ្លងវីរុសឆ្លងវីរុសដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលវីរុសនេះបានលេចចេញជាលើកដំបូងនៅចុងខែធ្នូឥឡូវនេះមានចំនួន ៨២.៨១៦ នាក់។ ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតែដដែលគឺ ៤.៦៣២ នាក់ដោយមិនមានរបាយការណ៍ពីការស្លាប់ថ្មីនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសានេះទេ។

ប៉ុន្តែក៏មានការមិនជឿទុកចិត្តជាទូទៅ លើតួលេខទាំងនោះនៅទូទាំងពិភពលោកពីមេដឹកនាំលោកខាងលិចដែលបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងថា បានអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងវីរុសរាលដាលពាសពេញពិភពលោកខណៈមេដឹកនាំរបស់ពួកគេកំពុងតែប្រឈមមុខ៕

27546654 8248753 Image A 1_1587634108975

27546734 8248753 Image A 2_1587634687171

27548334 8257519 Harbin_a_city_of_around_10_million_people_in_north_eastern_China A 1_1587867592695


27548338 8257519 Heilongjiang_has_been_at_the_forefront_of_China_s_latest_efforts A 25_1587864431138

27548376 8257519 Officials_say_the_virus_was_likely_imported_into_the_city_by_a_s A 21_1587864430832

27548378 8257519 Harbin_near_Russia_reported_three_new_confirmed_cases_today_taki A 23_1587864431036

27548380 8257519 The_city_s_government_said_this_month_it_was_ordering_28_days_of A 22_1587864430982

27653246 8257519 New_coronavirus_cases_have_forced_Chinese_gyms_pictured_to_close A 18_1587864429562

27656682 8257519 Image A 33_1587866108701

ប្រភព ៖ Daily Mail