ប្រធានអង្គសុខភាពពិភពលោក ធ្វើការព្រមានសាជាថ្មី ដាស់តឿនឱ្យបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុប គួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឈមនឹងការផ្ទុះជំងឺ COVID-១៩ ជាលើកទី២

វេជ្ជបណ្ឌិត Hans Kluge បាននិយាយថា អឺរ៉ុបនៅតែស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃរោគរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជា តំបន់ខ្លះមានការកាត់បន្ថយករណីថ្មីៗក៏ដោយ។

លោក Kluge បានព្រមានថា “ Covid-19 នឹងមិនបាត់ទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ” នៅទីប្រជុំជន ទីសាធារណៈ ត្រូវតែមានសុវត្ថិភាព និងផាសុកភាពជានិច្ច។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអឺរ៉ុប លោកវេជ្ជបណ្ឌិតក្លូវបានមានប្រសាសន៍ថា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសនានា ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគតនៅពេលដែលឈានដល់កម្រិតកំពូលដំបូង។

លោកក៏បានបន្ថែមថា “ ប្រសិនបើរលកទីមួយបាត់ទៅហើយ បញ្ហាសំខាន់គឺយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីត្រៀមប្រឈមជាមួយនឹងរលកទីពីរ ឬទីបី ជាពិសេសប្រសិនបើគ្មានវ៉ាក់សាំងណាមួយត្រូវបានសាចរឱ្យប្រើសប្រាស់ជាផ្លូវការ៕


27840722 8273693 Image A 102_1588250349299

Unnamed

ប្រភព ៖ Daily Mail