ផ្ទះមួយនៅជប៉ុន បើមើលពីខាងក្រៅទៅតូច ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកចូលដល់ក្នុង នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្តូរអារម្មណ៍

ផ្ទះដែលមើលពីខាងក្រៅទៅធម្មតា និងមិនគួរឲ្យចាប់ចិត្តនេះ រចនាដោយក្រុមហ៊ុន Mizuishi Architects Atelier ផ្ទះទំហំ ៥៩៤ ម៉ែត្រការ៉េផ្អែកលើទីតាំងត្រីកោណរវាងទន្លេនិងផ្លូវ។ វាមើលទៅពិតជាតូចពីខាងក្រៅប៉ុន្តែវាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទ្វេដងនៅពេលដែលបានចូលទៅខាងក្នុងដែលវាមិនជាមិនដូចជាអ្វីដែលអ្នកបានគិត។

Tt 11 1 873x1024

Tt 10

Tt 9 681x1024

Tt 8

Tt 7


Tt 6 681x1024

Tt 65

Tt 4 681x1024

Tt 3

Tt 2

ប្រភព៖ The science Knowledge

អត្ថបទដោយ៖ វីរៈ