សេចក្តីជូនដំណឹង! អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្តាច់ភ្លើងរយៈពេលច្រើនម៉ោង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ស្អែកនេះទៅ នៅតាមបណ្តាខណ្ឌទាំងនេះ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានប្រកាសជម្រាបសាធារណៈជនថា: អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរតម្លើងបរិក្ខារា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅតាមតំបន់ក្នុងសង្កាត់​/ខ័ណ្ឌ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម។ ដូច្នេះហើយសូមសារធាណៈជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។

99274724_1785507761591755_3342988709669634048_o


98363059_1785507921591739_5429869067747983360_o

99297228_1785507994925065_1572843811506225152_o