សាក់ ២១ របស់វិចិត្រករអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលមិនគួរត្រូវបានលាក់នៅក្រោមសម្លៀកបំពាក់!

មុនពេល Anna Neudecker ក្លាយជាវិចិត្រករចាក់សាក់នាងធ្លាប់រចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីផង។ វិចិត្រករជនជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះបានចាប់ផ្តើមបង្កើតស្នាដៃដ៏ស្រស់ស្អាតដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងភាពទំនើបជាមួយយុគសម័យ ថ្មីយើងនេះ។ ស្នាដៃរបស់នាងទាំងអស់គឺប្លែកហើយស្នាដៃទាំងអស់សុទ្ធតែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់ជីវិតរាល់ថ្ងៃនៃមនុស្សយើង។

ពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំបាន ប្រមូលបានស្នាដៃ ២១ យ៉ាងដែលមិនគួរឱ្យជឿរបស់អាណាដែលត្រូវបានកោតសរសើរដោយមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈបណ្តាញសង្គម!

1.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

2.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

3.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

4.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

5.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

6.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

7.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

8.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

9.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

10.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

11.

 

View this post on Instagram


 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

12.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

13.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

14.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

15.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

16.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

17.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

18.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

19.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

20.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

21.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by la bigotta (@labigotta) on

តើអ្នកចូលចិត្តស្ទីលរបស់សិល្បករនេះទេ? ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

Preview photo credit labigotta / instagram