បើមានពេល១នាទីជាង!! គួរតែអានអត្ថបទខាងក្រោមនេះ! ៤​ យ៉ាង ដែលអ្នកមិនគួរដាក់ចូលនៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក

តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដ៏អាក្រក់ពេលដែលអ្នកមិនអាចរកឃើញកាបូបរបស់អ្នកបានដែលទេ? កាបូបសព្វថ្ងៃនេះ មានកាបូបតូចមួយនៅក្នុងនោះថែមទៀត ដែលយើងដាក់របស់សំខាន់ៗក្នុងនោះ។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបាត់កាបូបធំឬកាបូបតូចនោះអ្នកពិតជាបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់។ ប្រសិនបើចោរលួចកាបូបរបស់អ្នក គេនឹងអាចយកទិន្នន័យរបស់អ្នកអស់។

អ្នកគ្រប់គ្នាដឹងហើយថា អ្នកមិនត្រូវដាក់លេខសំងាត់នៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកនោះទេ។

១.វិក័យប័ត្រធនាគារ និងសែក

6820060 69647810 1033854 0 1539754941 1539754948 0 1539935885 0 1539942214 1539942220 1500 1 1539942220 728 9a2c3385c8 1540192695

វាមិនមានសុវត្ថិភាពទេប្រសិនបើសែករបស់អ្នក និងមានស្នាមក្រយៅដៃនៅលើនោះ។ ដោយសារតែវាជាក្រដាសវាងាយស្រួលក្នុងការយកពណ៌មានរបស់អ្នក ឬសូម្បីតែគណនីយធនាគាររបស់អ្នក។  ត្រូវចាំថាវិក័យប័ត្រធនាគាររបស់អ្នកមិនត្រូវឱ្យអ្នកដទៃនោះទេ ជាការល្អនោះគឺអ្នកត្រូវតែកំទេចវាចោល។

២. កាតធនាគារ

6820110 66820860 1033854 2 0 1539755345 1539755349 1500 1 1539755349 728 7a13962ac1 1540192695

វាមិនមែនជាគំនិតល្អនោះទែដែលយកកាតធនាគាររបស់អ្នកទៅដាក់ក្នុងកាបូបលុយរបស់អ្នក។  ដើម្បីជៀសវាងការបាត់បងអ្នកអាចថតរូបកាតរបស់អ្នកទាំងសងខាង ហើយទុកវានៅផ្ទះ ក្នុងករណីដែលអ្នកបាត់កាតនោះហើយ អ្នកមិនចាំលេខកូត។

៣. ផ្លាស់ USB

6820160 69701010 1033854 3 0 1539755789 1539755792 0 1539935917 0 1539943243 1539943246 1500 1 1539943246 728 A3ea6700ba 1540192695


ការបាត់បង់នូវរន្ធ USB ដែលមានរបាយការណ៍សំខាន់ៗនិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែជាស្ថានភាពមិនល្អនោះទេប៉ុន្តែវាក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរប្រសិនបើអ្នករកវាមិនឃើញវិញ។

៤. ស្រោមអនាម័យ

6820210 66843260 1033854 4 0 1539757405 1539757431 1500 1 1539757431 728 244e30d8f6 1540192695

មានមនុស្សជាច្រើនដាក់ស្រោមអនាម័យនៅក្នុងហោបៅខាងក្រោយរបស់គេ ឬដាក់ក្នុងការបូប។ ប្រាកដណាស់ថាអ្នកមិនមានការកើតទុក្ខនោះទេនៅពេលដែលអ្នកជ្រុះស្រោមអនាម័យ ប៉ុន្តែដាក់វានៅក្នុងកាបូបពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។

រឿងនេះគឺនៅពេលដែលស្រោមអនាម័យទទួលបានកំដៅជ័រកាន់តែទន់ដែលធ្វើឱ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការបំផ្លាញ។ ហើយវាអាចធ្វើឱ្យមានការធ្លាយធ្លុះដែលបណ្ដាលឱ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យក៏ថាបាន។

អ្វីដែលអ្នកអាចដាក់នៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក

6820260 66887260 1033854 5 0 1539757848 1539757862 1500 1 1539757862 728 44fe701b53 1540192695

វាហាក់ដូចជាការដឹករូបថតកូន ៗ របស់អ្នកនៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកមិនមែនជាទម្លាប់ចាស់ទេ។

តើអ្នកអាចចាំថារបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកដែរឬទែ?

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide