១៦ រូបភាពដែលសត្វទាំងនេះ ធ្វើសកម្មភាពឲ្យយើងចង់សួរថា “តើកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះ?”

នៅពេលដែលយើងមិនសំលឹងមើលមិត្តដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើង រស់នៅក្នុងពិភពដ៏តូចរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដែលពួកគេអាចចូលទៅក្នុងពិភពដែលគួរអោយប្លែកបំផុតហើយក្លាយជាកន្លែងចម្លែកបំផុត។ វាស្ទើរតែដូចជាពួកគេកំពុងតាមដានយើង។ យ៉ាងហោចណាស់នោះជាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថាពួកគេអាចទទួលបាន ។

1. “ឃ្មុំក្បាលឆ្មា ហាហា!”

2. 2. សូមស្វាគមន៍មកកាន់អាម៉ាហ្វីដែលជាទីជម្រក់សំងាត់របស់សត្វកង្កែប!

3. បងប្រុស ... យើងជួបគ្នាម្តងទៀត!

4. “ហើយចុះអាពីរក្បាលនេះ វាកំពុងធ្វើអីវា?”

5. “នោះគឺជាពពែ... វានៅក្នុងរថយន្តហ្វតសារីចាស់មួយគ្រឿង...”

6. គាត់នឹងចាប់ផ្តើមរបបអាហាររបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាសប្តាហ៍ក្រោយ ...

7. ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់គិតថាឆ្មារបស់អ្នកវិនិច្ឆ័យអ្នកដោយសម្ងាត់ ...

8. តើឆ្មានេះចង់លេងបៀ?


9. ឆ្មានេះពិតជាចូលចិត្តគ្រែថ្មីរបស់គាត់ !

10. គាត់ប្រហែលជាក្តីខ្លាំងហើយ!

11. មើលរបៀបដែលគាត់គេងទៅ ...!

12. តិចមើលអត់ឃើញគាត់ទៅ...!

13. មើលចុះគាត់លាក់ខ្លួន!

14. អង្គុយទំនងណាស់!

15. កន្លែងនេះប្រហែលជាកន្លែងដែលគាត់លំហែហើយ!

16. “ឆ្មារបស់ខ្ញុំឈ្មោះអេលឌីដែលចូលចិត្តគិតថាគាត់ធំហើយ”

អត្ថបទ៖ ក្នុងស្រុក