សិល្បករយកខ្សាច់បង្កើតរូបចម្លាក់យ៉ាងលម្អិត ដែលអាចធ្វេីឱ្យអ្នកមេីលច្រឡំបានយ៉ាងងាយស្រួលប្រសិនបេីអ្នកមេីលពីចម្ងាយ

លោក Andoni Bastarrika គឺជាសិល្បករម្នាក់ដែលអាចប្រេីប្រាស់ខ្សាច់បានយ៉ាងលម្អិតដេីម្បីធ្វេីរូបផ្សេងៗដូចជា គោ ត្រីឆ្លាម សេះ និងសត្វដទៃទៀត។ លោក Bastarrika បាននិយាយថាដំណើរសិល្បៈរបស់គាត់ជាមួយដីខ្សាច់បានចាប់ផ្តើមនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ ២០១០ នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ជាមួយកូនស្រីពីរនាក់របស់គាត់។ រូបចម្លាក់ដំបូងបង្អស់ដែលគាត់បានធ្វើ គឺជានាងមច្ឆាតូចមួយ។ ការធ្វើរូបទាំងនេះ វាធ្វេីឱ្យគាត់រកឃើញអ្វីដែលគាត់ហៅថា អំណោយផលពីធម្មជាតិរបស់គាត់ «ភាពស្ទាត់ជំនាញ» នៃដៃរបស់គាត់។ គាត់បានចំណាយពេល ១០ ឆ្នាំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍអំណោយនេះ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ Instagram | Facebook

#1

Sand Art Andoni Bastarrika 1

#2

Sand Art Andoni Bastarrika 2

#3

Sand Art Andoni Bastarrika 3

#4

Sand Art Andoni Bastarrika 4

#5

Sand Art Andoni Bastarrika 5

#6

Sand Art Andoni Bastarrika 6

#7

Sand Art Andoni Bastarrika 7

#8

Sand Art Andoni Bastarrika 8

#9

Sand Art Andoni Bastarrika 9

#10

Sand Art Andoni Bastarrika 10

#11

Sand Art Andoni Bastarrika 11

#12

Sand Art Andoni Bastarrika 12

#13

Sand Art Andoni Bastarrika 13

#14

Sand Art Andoni Bastarrika 14

#15

Sand Art Andoni Bastarrika 15

#16

Sand Art Andoni Bastarrika 16

#17

Sand Art Andoni Bastarrika 17

#18

Sand Art Andoni Bastarrika 18

#19

Sand Art Andoni Bastarrika 19

#20


Sand Art Andoni Bastarrika 20

#21

Sand Art Andoni Bastarrika 21

#22

Sand Art Andoni Bastarrika 22

#23

Sand Art Andoni Bastarrika 23

#24

Sand Art Andoni Bastarrika 24

#25

Sand Art Andoni Bastarrika 25

#26

Sand Art Andoni Bastarrika 26

#27

Sand Art Andoni Bastarrika 27

#28

Sand Art Andoni Bastarrika 28

#29

Sand Art Andoni Bastarrika 29

#30

Sand Art Andoni Bastarrika 30

#31

Sand Art Andoni Bastarrika 31

#32

Sand Art Andoni Bastarrika 32

#33

Sand Art Andoni Bastarrika 33

#34

Sand Art Andoni Bastarrika 34

#35

Sand Art Andoni Bastarrika 35

#36

Sand Art Andoni Bastarrika 36

#37

Sand Art Andoni Bastarrika 37

#38

Sand Art Andoni Bastarrika 38

#39

Sand Art Andoni Bastarrika 39

ប្រភព៖ boredpanda

អត្ថបទដោយ៖ kunleus