ក្រសួងធនធានទឹក! ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់២៣ ខែមិថុនា មានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ

យោងតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការព្យាករ ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្ត។

ក្នុងនោះ ក្រសួងក៏បានក្រើនរំឭកផងដែរឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុប្រួលប្រែ អាចនឹងមានបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្រ្តាក់ កើតឡើងផងដែរ។

ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ៖

១. បណ្តាខេត្ត នៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាល

-សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៤-២៦°C

-សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៤-៣៦°C នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយ ក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅច្រើន។ ក្នុងនោះ ក៏មានផ្នែកខ្លះ នៅតំបន់ទំនាល់ភាគកណ្តាល និងភាគខាងក្រោមនឹងអាចភ្លៀងធ្លាក់។

២. បណ្តាខេត្ត នៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន


- សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៣-២៦°C

- សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៣-៣៥°C នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីតិចទៅបង្គួរ ។

៣. បណ្តាខេត្តនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ

- សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៥-២៧°C

- សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៣-៣៥°C នឹងអាចមានភ្លៀងពីតិចទៅបង្គួរ៕

2c8996680e459ac7f21dc4bc5f4afd0ec46536f2