តេស្ត: សូម បក ស្រាយ តើ នរណា គឺជា ឃា តករ ស ម្លាប់ ស្រ្តី នៅ ក្នុង បន្ទប់ ទឹក?

ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃា តនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃភោជនីយដ្ឋានមួយ។ សូមអ្នកក្រឡេកមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ ហើយធ្វើការបកស្រាយតើអ្នកណាគឺជាឃា តករ?

B08236571b9e3858ba20d246aa

1. បុរសពាក់អាវពណ៌ខៀវអង្គុយផឹកការហ្វេ

2. បុរសពាក់អាវក្រហមអង្គុយញ៉ាំអាហារ

3. នារីពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូក

4. បុរសអង្គុយញ៉ាំអាហារ

5. អ្នកបំរើក្នុងភោជនីយដ្ឋាន។


តើអ្នកណាជាឃា តករ?

2968bd52eea2f425c0595c21f4

F120bc5b919ae5e2bf49a8433e

ឃាត ករគឺជាបុរសលេខ ៤ ។ គាត់មើលទៅគឺពិតជាគួរឱ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់។ គាត់ជាអ្នកដែលនៅជិតបន្ទប់ទឹកជាងគេ។ នៅលើតុអាហាររបស់គាត់មិនឃើញមានកូនកាំបិតហាន់សាច់ទេ។ អាវខាងក្រោមរបស់គាត់រហែក។ បំណែកអាវរបស់គាត់នៅក្នុងដៃជនរ ងគ្រោះ។ នៅត្រង់ករបស់គាត់មានស្មាមប្រលា ក់ឈាម៕

តើការបកស្រាយរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវដែរឬទេ? សូមខមិនបកស្រាយនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម និងស៊ែរចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក!

អត្ថបទដោយ៖ ក្នុងស្រុក