អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ព្រមានពីជំងឺធាត់ជ្រុលនៅអឺរ៉ុប

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយថា៖ អត្រាលើសទម្ងន់ និងធាត់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងករណីស្លាប់ជាង ១,២ លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុប ដោយអំពាវនាវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបញ្ច្រាសនិន្នាការដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថា៖ អត្រានៃការធាត់នៅក្នុងតំបន់បានកើនឡើងដល់ទៅ ១៣៨% ក្នុងរយៈពេល ៥ ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។ ហើយពួកគេមានទំនាក់ទំនងនឹងជំងឺមហារីក និងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជាបន្តបន្ទាប់។

WHO បាននិយាយថា ជិត ១/៤ នៃមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឥឡូវនេះធាត់ ដែលខ្ពស់ជាងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀត លើកលែងតែអាមេរិក។

ការិយាល័យសុខភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថា៖ "អត្រាលើសទម្ងន់ និងធាត់បានឈានដល់សមាមាត្រពាសពេញនៅទូទាំងតំបន់ ហើយនៅតែកើនឡើង" ។

លោក Hans Kluge នាយកប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថា៖"ការកើនឡើងសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយគឺជាកត្តាហានិភ័យចម្បងសម្រាប់ជំងឺរួមទាំងជំងឺមហារីក និងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង" ។ ហើយការធាត់បណ្តាលឱ្យមានជំងឺមហារីកយ៉ាងហោចណាស់ ១៣ ប្រភេទផ្សេងគ្នា ហើយទំនងជារួមចំណែកករណីជំងឺមហារីកថ្មីយ៉ាងហោចណាស់មាន ២០០០០០ ករណី ក្នុងមួយឆ្នាំ។

អង្គការនេះបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីថា៖"តួលេខនេះនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ" ។

លើសពីនេះ ទម្ងន់លើស និងធាត់ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងបណ្តាលឱ្យមានអ្នកស្លាប់ជាង ១,២ លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលស្មើនឹងជាង ១៣% នៃការស្លាប់នៅក្នុងតំបន់។

Image_2022 05 04_234051202

#ជំងឺធាត់ជ្រុលកាន់តែច្រើន

ទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតដែលមានចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៦ បង្ហាញថា ៥៩% នៃមនុស្សពេញវ័យ និងជិត ១ នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ ៣ នាក់ - ២៩% នៃក្មេងប្រុស និង ២៧% នៃក្មេងស្រី - លើសទម្ងន់នៅអឺរ៉ុប។


នៅឆ្នាំ ១៩៧៥ ៤០% នៃមនុស្សពេញវ័យនៅអឺរ៉ុបបានលើសទម្ងន់។

អត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃការធាត់ក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យបានកើនឡើង ១៣៨% ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ជាមួយនឹងការកើនឡើង ២១% ចន្លោះឆ្នាំ ២០០៦ និង ២០១៦ ។

របាយការណ៍បានរកឃើញថា ជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ក៏ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការកើនឡើងទំហំចង្កេះ ជាពិសេសនៅពេល lockdowns មនុស្សមាន "របបអាហារមិនល្អ ឬរបៀបរស់នៅមិនសូវស្រួល"។ វាក៏បង្ហាញពីហានិភ័យសុខភាពបន្ថែមទៀតដែលទាក់ទងនឹងទម្ងន់លើស។

លោក Kluge បាននិយាយថា៖"អ្នករស់នៅជាមួយភាពធាត់ទំនងជានឹងជួបប្រទះនូវលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរនៃវិសាលភាពជំងឺ Covid-19 រួមទាំងត្រូវការថែទាំខ្លាំង និងអត្រាការស្លាប់" ។

មូលហេតុនៃការធាត់ "គឺមានភាពស្មុគស្មាញជាងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃរបបអាហារមិនល្អ និងភាពអសកម្មខាងរាងកាយ"។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដើម្បីការពារការធាត់ និងលើកកម្ពស់របៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ ដូចជាការយកពន្ធលើភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករ និងការឧបត្ថម្ភអាហារដែលមានសុខភាពល្អ ខណៈពេលត្រូវដាក់កំហិតការធ្វើទីផ្សារនៃអាហារមិនល្អទៅកុមារ។

"អន្តរាគមន៍គោលនយោបាយដែលកំណត់ពីគោលដៅបរិស្ថាន និងពាណិជ្ជកម្មនៃរបបអាហារមិនល្អចំពោះប្រជាជនទាំងមូល គឺទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការបញ្ច្រាសការរីករាលដាលនៃជំងឺធាត់" ។

តំបន់អ៊ឺរ៉ុបនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានប្រទេសចំនួន ៥៣ រួមទាំងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីកណ្តាល។

ប្រភព: https://www.rte.ie/news/world/2022/0503/1295711-obesity-epidemic-who/