ប្រសិនបើអ្នកមានចំណុច ៣ នេះបញ្ជាក់ថា អ្នកជាមនុស្សស្រីដែលអាក្រក់ណាស់ មិនសមធ្វើប្រពន្ធរបស់បុរសណាមួយឡើយ

ស្រ្តីគ្រប់រូបត្រូវតែដឹង ខាងក្រោមនេះជាសញ្ញាសំខាន់ៗដែលបង្ហាញថា អ្នកជានារីដែលមិនសាកសមក្នុងការធ្វើជាប្រពន្ធសម្រាប់បុរសណាម្នាក់ឡើយ៖

មនុស្សដែលមានបញ្ហាការទុកចិត្ត

ការជឿទុកចិត្តគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងគ្នារយៈពេលវែង។ ប្រសិនបើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍បើអ្នកទាំងពីរមិនទុកចិត្តគ្នាទេ វាអាចបែកបាក់នៅពេលណាមួយមិនខាន។

មនុស្សដែលតែងតែសុំឱ្យអ្នកផ្លាស់ប្តូរ


បុរសសូមមើលថា តើស្ត្រីធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណា។ ប្រសិនបើចម្លើយគឺបាទ / ចាស នោះមានន័យថានាងមិនស្រឡាញ់អ្នកពិតទេ។ នាងតែងតែព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរអ្នកពីរូបរាងរបស់អ្នកឬសូម្បីតែប្រៀបធៀបអ្នកទៅអ្នកដទៃ។

មនុស្សដែលនិយាយកុហក

ប្រសិនបើបុរសម្នាក់ដឹងថា ដៃគូបាននិយាយកុហកអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជា ការងារឬអាយុ វាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា នាងមិនគួររៀបការទេ ព្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយត្រូវតែសាងចេញពីភាពស្មោះត្រង់ហើយប្រសិនបើវាជាការកុហកនោះវានឹងបែកបាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ប្រភព៖ បរទេស