កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ឧបត្ថម្ភ​លើ​អាវ​នៃ​ក្លឹប​បាល់ទាត់ ១០ មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ដាច់​គេ​ក្នុង​លោក

មួយ​ឆ្នាំៗ​ក្លឹប​បាល់ទាត់ អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូល ក៏​ដូច​ជា​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ម្ចាស់ Sponsor នៅ​គ្រប់​ផ្នែក មិន​ថា​តែ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ លើ​អាវ លើ​ការ​លក់​សិទ្ធ​កីឡដ្ឋាន និង​សិទ្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​មួយ​ចំនួន​ជា​ដើម។

យ៉ាង​ណា​ក្រឡេក​មក​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ឧបត្ថម្ភ​លើ​អាវ​ឯ​ណេះ​វិញ តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា ក្លឹប​បាល់ទាត់​ណា​ទទួល​បាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត? ខាង​ក្រោម Knongsrok ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​បំផុត​ទាំង ១០៖

១០) Juvenuts ​ពី​ក្រុមហ៊ុន Jeep ​តម្លៃ ១៥៩ លាន​ដុល្លារ

10

៩) Chelsea ពី​ក្រុមហ៊ុន Three ​តម្លៃ ១៦៦ លាន​ដុល្លារ

៨) PSG ពី​ក្រុមហ៊ុន Accor Live Limitless ​តម្លៃ ១៧១ លាន​ដុល្លារ

៧) Liverpool ពី​ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered ​តម្លៃ ២២១ លាន​ដុល្លារ

៦) Arsenal ពី​ក្រុមហ៊ុន Emirates ​តម្លៃ ២៨០ លាន​ដុល្លារ


5

៥) Bayern Munich ​ពី​ក្រុមហ៊ុន Deutsche Telekom ​តម្លៃ ២៨៣ លាន​ដុល្លារ

៤) Barcelona ពី​ក្រុមហ៊ុន Rakuten ​តម្លៃ ៣២៤ លាន​ដុល្លារ

៣) Man Utd ពី​ក្រុមហ៊ុន TeamViewer ​តម្លៃ ៣២៥ លាន​ដុល្លារ

២) Tottenham Hotspur ពី​ក្រុមហ៊ុន AIA ​តម្លៃ ៤០០ លាន​ដុល្លារ

1

១) Real Madrid ពី​ក្រុមហ៊ុន​ Emirates ​តម្លៃ ៤១៣ លាន​ដុល្លារ

ប្រភព៖ បរទេស | ប្រែ​សម្រួល៖ ក្នុង​ស្រុក