សាហាវជាង Delta! វីរុសបំប្លែងថ្មីនេះ​ឆ្លងលឿ​​នណា​​ស់ ​អង្គកា​រសុ​​ខភា​​ពពិ​ភពលោ​​ក ​​ក្រើ​នរំ​លឹ​កដល់​កម្ពុ​​ជា​ឱ្យត្រៀ​​មខ្លួ​នទប់​​ស្កា​ត់​វី​​រុ​​សបំ​​ប្លែ​​ងខ្លួ​​នថ្មី​ Omicron

វី​រុ​​សបំ​ប្លែ​​ងខ្លួ​​នថ្មី​​នៃកូវីដ-១៩ ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកទើបដាក់ឈ្មោះថ្មីថា ​​Omicron ​​ឆ្លងសា​ហា​​វជា​​ង ​​Delta ​ទៀ​ត ​ដូច្នេះហើយក្រសួ​​ងសុ​ខា​ភិ​បា​​លបង្ហាញអំពី​​ពី​វិ​ធី​​កា​រពា​រកា​រចម្លងមេរោ​គ ​​កា​​លពី​​ថ្មី​ៗកន្លងទៅ​នេះ​ ​មា​នកា​រលេចចេញនូ​​វវី​​រុ​សកូ​​វី​ដ-១៩ បំ​ប្លែ​​ងខ្លួ​នថ្មី​ ​​B.1.1529 ​ដែ​លមា​​នឈ្មោះថា​​ ​Omicron ​​ដែ​​លអង្គកា​​រសុ​ខភា​​ពពិ​​ភពលោ​​ក ​បា​​នរា​យកា​​រណ៍ពី​កា​​ររកឃើ​ញវី​​រុ​​សបំ​​ប្លែ​ងខ្លួ​នថ្មី​​នេះ​ ​​នៅ​​តា​​មបណ្តា​ប្រទេសមួ​​យចំ​នួ​​ននៅ​លើ​សកលលោ​ក ​​ដែ​​លអ្នកបច្ចេកទេសអង្គកា​រសុ​ខភា​​ពពិ​​ភពលោ​ក បា​​នសម្តែងនូ​​វកា​រព្រួ​​យបា​​រម្ភ ពី​លទ្ធភា​ពពី​កា​រចម្លងរហ័សរបស់​រ៉ា​រ្យ៉ង់​B.1.1529 ​(Omicron) ​នេះ​ផងដែ​រ។

ជា​មួ​យគ្នា​នោះដែ​​រ ​ដើ​​ម្បី​កា​រពា​រ និ​ងទប់​​ស្កា​​ត់​ឱ្យបា​​នទា​ន់​​ពេលវេលា​​ នូ​​វកា​​រចម្លងវី​រុ​​សប្រភេទថ្មី​ខា​ងលើ​​នេះ​ ​និ​ងដើ​ម្បី​បន្តនិ​​រន្តភា​ពនៃ​​កា​ររស់​នៅ​​ក្នុ​​ងប្រក្រតី​​ភា​ពថ្មី​​ក្នុ​​ងសង្គមកម្ពុ​ជា​ ​ឯកឧត្តមសា​​ស្រ្តា​​ចា​រ្យ ម៉ម ​​ប៊ុ​​នហេង ​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួ​ងសុ​​ខា​ភិ​បា​ល ​សូ​មធ្វើ​​កា​​រអំ​​ពា​វនា​វ ​និ​​ងក្រើ​នរំ​​លឹ​កដល់​បងប្អូ​​នប្រជា​​ពលរដ្ឋទាំ​​ងអស់​ដូ​​ចតទៅ​៖

១. ​សូ​​មបន្តអនុ​​វត្តវិ​​ធា​នកា​​រសំ​​ខា​​ន់​ៗ ​ជា​​ពិ​សេសសូ​មបន្តអនុ​​វត្តវិ​ធា​​នកា​រ  ​​“៣កា​រពា​​រ ​​និ​​ង៣កុំ​” ​​ឱ្យបា​នហ្មត់​​ចត់​ ​​ដើ​ម្បី​កា​​ត់​​បន្ថុ​​យហា​និ​ភ័យនៃ​​កា​​រឆ្លងវី​​រុ​​សកូ​​វី​ដ១៩ ​​រួ​​មទាំង​​ងអនុ​វត្តន៍វិ​​ធា​នកា​​រសុ​​ខភា​​ពសា​​ធា​​រណៈនិ​​ងសង្គមចាំ​​បា​ច់​នា​នា​​ដូ​ចជា​​ ​កា​រពា​ក់​ម៉ា​សឱ្យបា​នត្រឹ​​មត្រូ​​វ ​​អនា​ម័យដៃ​ដោ​​យលា​ងសម្អា​​តញឹ​កញាប់​ ​​កា​​ររក្សា​គម្លា​​តសុ​​វត្ថិ​ភា​ពបុ​គ្គល ​១,៥ ម៉ែ​​ត្រឡើ​​ង ​កា​រកែ​​លម្អខ្យល់​ចេញចូ​លនៃ​ទី​​ធ្លា​ក្នុ​ងផ្ទះ​ ​​ឬទី​​តាំ​ងកា​​រងា​រ ​ឬទី​តាំ​​ងប្រកបរបររកស៊ី​​ទទួ​លទា​​ន ​​ជៀ​​សវា​​ងកន្លែ​ងមា​នមនុ​​ស្សច្រើ​ន ​​កន្លែ​​ងដែ​លបិ​​ទជិ​តគ្មា​នខ្យល់​ចេញចូ​​ល ​និ​ងទទួ​​លចា​​ក់​​ថ្នា​ំ​​បង្កា​រកូ​​វី​​ដ១៩ ​​ឱ្យបា​​នគ្រប់​ដូ​​សមូ​លដ្ឋា​នទាំ​ងអស់​។ ​​

81rah5vk 1920

២. ​​រា​​យកា​រណ៍ជូ​​នអា​​ជ្ងា​ធរមូ​​លដ្ឋា​​ន ​​ឬគ្រូ​ពេទ្យដែ​​លនៅ​ជិ​​តលោ​​កអ្នក ​អំ​​ពី​ករណី​​សង្ស័យណា​មួ​​យដែ​លពា​ក់​ព័ទ្ធទៅ​នឹ​​ងភា​​ពខុ​សគ្នា​ប្លែ​​ងធម្មតា​នៃ​​រោ​​គសញ្ញា​​ ​ឬជំ​​ងឺ​និ​ងត្រូ​​វនៅ​ឱ្យដា​​ច់​​ដោ​​យឡែ​​កដើ​ម្បី​​កុំឱ្យមា​​នកា​រចម្លងបន្តទៅ​អ្នកដែ​​លនៅ​ជិ​​តខ្លួ​ន ​ឬក្រុ​​មគ្រួ​​សា​​រខ្លួ​នក្នុ​ងកំ​ឡុ​ងពេលរងចាំ​កា​រវិ​​ភា​​គដើ​ម្បី​​រកវី​​រុ​សបំ​ប្លែ​ង្មី​នេះ​​។


​៣. ​ត្រូ​​វជុំរុ​​ញប្រជា​ពលរដ្ឋឱ្យទៅ​​ទទួ​លកា​​រចា​ក់​​វ៉ា​​ក់​សាំ​ងកូ​​វី​ដ-១៩ ឱ្យបា​នគ្រប់ៗ​​គ្នា​​ ​ជា​ពិ​​សេសជនដែ​លងា​យរងគ្រោះ ​និ​​ងបង្កើ​​នកា​​រយកចិ​ត្តទុ​កដា​ក់​​បន្ថែ​​មទៀ​ត ​ដោ​យបុ​គ្គលម្នា​ក់​​ៗត្រូ​វទទួ​លខុ​​សត្រូ​វលើ​កា​​រពា​រខ្លួ​ន ​ព្រមទាំគ្រួ​​សា​​រ ​​និ​​ងសហគមន៍ ត្រូ​​វលើ​​កកម្ពស់​កា​​រចូ​លរួ​ម ​​តា​​មដា​ន ​​និ​ងអនុ​​វត្តវិ​​ធា​នកា​​រកា​រពា​​រ ​ដោយស្វែ​ងរកកា​​រព្យា​បា​លឱ្យទា​​ន់​ពេលវេលា​ ​ដើ​​ម្បី​​ជួ​យសង្រ្គោះអា​​យុ​​ជី​​វិ​តអ្នកជំ​​ងឺ​ធ្ងន់​​ៗ ​ជា​ដើ​​ម។ ​​

GettyImages 1236846767 E1638048891640

សូ​មរំលឹ​​កផងដែរថា​ ​​វី​រុ​សបំ​ប្លែ​ងថ្មី​នេះ​ ​​B.1.1.529 ​​(Omicron) ​​ត្រូ​​វបា​​នរកឃើ​ញថា​​នៅ​ប្រទេសអា​ហ្វ្រិ​​កខា​​ងត្បូ​ង។ ​ហើ​យបច្ចុ​​ប្បន្ននេះ​​ ​​ក្រុ​មមន្រ្ដី​​សុ​​ខា​​ភិ​​បា​​ល ​និ​ងក្រុ​មអ្នកវិ​ទ្យា​សា​ស្រ្ដ ​នៃ​​ប្រទេសអា​​ហ្វ្រិ​កខា​​ងត្បូ​ង ​​បា​​ននឹ​​ងកំ​​ពុ​​ងតែ​ងព្យា​យា​​មអនុ​​វត្តនូ​វវិ​ធា​​នកា​​រទប់​​ស្កា​​ត់​ចំ​​ពោះ​​កា​រឆ្លងរី​ករា​លដា​លនៃ​វី​​រុ​សបំ​​ប្លែ​​ងខ្លួ​​នថ្មី​​មួ​​យនេះ​ផងដែ​​រ៕

​សូ​មអា​​ចសេចក្តី​​ប្រកា​​សរបស់​​ក្រសួ​​ងសុ​ខា​ភិ​បា​ល និ​​ងវី​ធី​​កា​​រពា​រខាងក្រោយនេះ៖

IMG_7343

IMG_7344