E-commerce ក្តីស្រមៃដ៏សែនឆ្ងាយ … សម្រាប់កម្ពុជា

ដូចយើងសង្កេតឃើញហើយថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិស័យបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចំរើនយ៉ាងខ្លាំងខ្លាគួរអោយកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើផ្អែកតាមរបាយការណ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Hootsuite​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មករា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៩​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រហែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១២,៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លានអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលនេះគឺជាសក្តានុពលដ៏ធំសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (E-commerce)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទិញដោះដូរទំនិញតាមអនឡាញ។

ថ្មីៗនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមការងារក្នុងស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Knongsrok)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានសំភាសជាមួយលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្លង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផល្លា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាសហស្ថាបនិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាយឡូយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Buyloy.com)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីស្វែងយល់ពីនិន្នាការវិស័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ E-commerce​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅកម្ពុជា។ 

Image1

បាយឡូយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២៧​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិច្ឆិកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៨​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលជាទីផ្សារលក់ទំនិញតាមអនឡាញដ៏ទុកចិត្តមួយនៅកម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងមានសេវាដឹកជញ្ជូនផលិតផលដល់អតិថិជន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្របដណ្តប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេស។ 

Image2

បច្ចុប្បន្ន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាយឡូយមានលក់ទំនិញមិនតិចជាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១០០០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចជាសៀវភៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្ភារះផ្ទះបាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អេឡិចត្រូនិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រឿងសំអាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងផលិតផលផ្សេងៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយពួកគេនឹងបន្ថែមផលិតផលជាច្រើនទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាបន្តបន្ទាប់។​ 

Unnamed

តើបាយឡូយមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចុះវិស័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ E-commerce​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅកម្ពុជាដើរដល់ណាហើយ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តោះមកស្តាប់ការសំភាសន៍របស់ក្រុមការងារក្នុងស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផល្លា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាំងអស់គ្នា៖

១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ -​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមមុខចម្បងក្នុងវិស័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ E-commerce​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅកម្ពុជា?

បញ្ហាពិតមានជាច្រើនរាប់មិនអស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារវិស័យនេះគឺថ្មីសម្រាប់កម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខណះប្រទេសគេដូចជាប្រទេសថៃជិតខាងយើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេដើរទៅមុខយើងមិនតិចជាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១០ឆ្នាំទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់រីកសុះសាយខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបើយើងក្រលេកមើលប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេចាប់ផ្តើមរៀបចំបញ្ជូនមនុស្សទៅភពព្រះអង្គារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចទៅហើយ។


បញ្ហាចម្បង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺប្រជាជនយើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬយល់ច្បាស់ពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាទិញទំនិញតាមគេហទំព័រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Mobile​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ App)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារពួកគាត់ភាគច្រើននៅតែមានទម្លាប់ទៅទិញផ្ទាល់នៅហាងដែលអាចមើលផ្ទាល់នឹងភ្នែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងជឿទុកចិត្តជាង។​

២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ -​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តើបាយឡូយបានធ្វើអ្វីខ្លះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះ?

ចំនុចសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែធ្វើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈការជ្រើសរើសដៃគូផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលទុកចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ពិនិត្យមើលគុណភាពទំនិញមុននឹងអាចដាក់លក់នៅលើគេហទំព័របាយឡូយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយអតិថិជនអាចប្រគល់ទំនិញត្រលប់មកវិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើពួកគេមិនពេញចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (នូវអ្វីដែលមើលតាមអនឡាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងទំនិញដឹកដល់ដៃជាក់ស្តែង)។​

មិនត្រឹមតែបាយឡូយទេដែលកំពុងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ E-commerce​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពួកយើងបន្តធ្វើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្តដោះស្រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីជួយបង្តើនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែលឿន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ងាយស្រួល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងទុកចិត្តជាងមុន។​ឧទាហរណ៍៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗកម្ពុជាទើបមានច្បាប់ជាផ្លូវការស្តីពី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​

Unnamed (1)

ទាយឯកសារច្បាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (ទាញយក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីនេះ)៖ 

បើពួកយើងទាំងអស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួមគ្នាធ្វើបានជោគជ័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នោះយើងមិនត្រឹមតែអាចជួយលក់ទំនិញក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយលក់ផលិតផលខ្មែរទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានទូលំទូលាយផងដែរ។​ 

៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ -​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តើលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកចង់រកស៊ីក្នុងវិស័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ E-Commerce​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះ?

វាពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែនៅពេលអនាគត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (ក្នុងរយៈពេលវែង)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគឺនឹងធំធេង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកចង់ចូលនៅក្នុងវិស័យនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់និងវែងឆ្ងាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានភាពអំណត់ខ្ពស់បំផុតពីព្រោះនៅក្នុងរយៈពេលពី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រហែលជាមិនទាន់ជោគជ័យជាធំដុំកំភួននៅឡើយទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបំពេញតម្រូវការអតិថិជនទាន់ពេលវេលា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យារត់ទៅមុខលឿនបំផុត។

គួរគត់សំគាល់ផងដែរថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នរោត្ដម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សីហមុនី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡាយព្រះហត្ថខា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែវិច្ឆិកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០១៩​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះ។