ពិសេស! Fire Tiger Soft Opening ចែក៩៩ កែវហ្វ្រី ថែមទាំងមានឱកាសបានជួប Idol ស្រីស្រស់ប្រុសស្អាត នៅថ្ងៃ ២៥នេះទៀត

Fire​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tiger​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺជាតែគុជល្បីលំដាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ PREMIUMS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានប្រភពមកពីប្រទេសថៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសជាច្រើន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយពេលនេះប្រេនតែគុជដ៏ល្បី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយនេះបានឈានជើងមកទឹកដីកម្ពុជាយើងហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយបើកសម្ពោធសាកល្បង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Soft​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Opening​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃទី២៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែមិថុនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០២០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាងមុខនេះ។

98310384_169540341188402_1803112504486789120_o

កម្មវិធីពិសេសនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នឹងមានការចែកជូនភេសជ្ជៈ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Fire​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tiger​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៩៩កែវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់ពីម៉ោង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៤ល្ងាច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដល់ម៉ោង៦ល្ងាច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយកាន់តែរំភើប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្មវិធី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Soft​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Opening​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នឹងមានវត្តមានតារាសម្តែងស្រីស្រស់ប្រុសស្អាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កញ្ញា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យូប៊ីន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វៃហាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលរួមជាកិត្តិយសផងដែរ។

104151352_176807360461700_6280450471953740520_o


កុំភ្លេចណា!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Fire​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tiger​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានទីតាំងនៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ណូរ៉ូម៉ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាន់ទី២​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែមិថុនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២០២០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះ៕

អត្ថបទ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងស្រុក

94874843_162719505203819_5653735029642100736_o

94619297_162719455203824_3281003316451999744_o