លំហាត់ប្រាណពេលព្រឹកទាំង ៧ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្វាហាប់ពេញមួយថ្ងៃ

អ្នកអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានស្ថានភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តល្អពេញមួយថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយមិនចាំបាច់ធ្វើបាបខ្លួនអ្នកដោយការហាត់ប្រាណហត់នឿយទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកអាចធ្វើលំហាត់ប្រាណសាមញ្ញនិងរហ័សសូម្បីតែនៅពេលព្រឹកក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាំងនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យភ្ញាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លានិងពោរពេញដោយថាមពល។

#1

លំហាត់ប្រាណមេអំបៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺជាទីតាំងដ៏ល្អបំផុតដែលជួយអ្នកឱ្យសម្រាកបន្ធូរអារម្មណ៍​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមាធិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងមានអារម្មណ៍ថាមានតុល្យភាពជាង។

1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេងផ្ងាខណៈខ្នងរបស់អ្នកត្រង់និងពត់ជង្គង់របស់អ្នក។

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បាតជើងរបស់អ្នកគួរតែប៉ះគ្នា។

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាក់ដៃមួយនៅលើពោះរបស់អ្នកនិងដៃម្ខាងដាក់លើទ្រូងរបស់អ្នក។

4.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើមចូលមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកបញ្ចេញដង្ហើមយឺត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

៥.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើម្តងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង។

#2

លំហាត់ប្រាណនេះភាសាអង់គ្លេសហៅថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​Plank​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺមានប្រសិទ្ធិភាពខ្លាំងណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាពង្រឹងពោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្នងនិងស្មា៖

1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលទៅក្នុងទីតាំងនេះដោយធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៅលើកំភួនដៃរបស់អ្នកជំនួសឱ្យដៃរបស់អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្គុំជើងទាំងពីរ។

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើករាងកាយរបស់អ្នកធ្វើឱ្យត្រង់ពីក្បាលដល់កែងជើងរបស់អ្នក។

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាលំនឹងនេះរយៈពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 20​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិនាទីហើយដកដង្ហើមឱ្យបានទៀងទាត់។

4.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាករយៈពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិនាទី។

5.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើម្តងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 3​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង។

#3

លំហាត់ប្រាណបែបនេះជួយអ្នកឱ្យលើកជើងនិងពង្រឹងខ្នងរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាសាមញ្ញណាស់៖

1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដេកផ្ងា។

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកជង្គង់របស់អ្នកឡើងខណៈពេលដែលរក្សាត្រគាករបស់អ្នកនៅលើពូក។

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់ប្រអប់ជើងរបស់អ្នកហើយចាប់ផ្តើមទាញជង្គង់របស់អ្នកចុះក្រោមឆ្ពោះទៅទ្រូងរបស់អ្នក។

4.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាលំនឹងនេះហើយដកដង្ហើមពី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៥​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង។

#4

លំហាត់ប្រាណទី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៤​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះនឹងជួយពង្រឹងនិងពង្រីខ្លួនអ្នកទាំងមូល៖


1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេងផ្ងាហើយផ្គុំជើងទាំងពីរ

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដៃទាំងពីដាក់ស្របគ្នាចុះមកក្រោម

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រុញពោះរបស់អ្នកឡើងលើ

4.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើម្តងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 10​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង។

#5

ការលើកជើងឡើងលើនឹងធ្វើឱ្យសាច់ដុំពោះនិងត្រគាករបស់អ្នករឹងមាំនិងធ្វើឱ្យដំណើរឈាមរត់ប្រសើរឡើង។

1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដេកផ្ងា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដៃរបស់អ្នកគួរតែបោះទៅមុខត្រង់។

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកជើងស្តាំរបស់អ្នកហើយបន្តទៅមុខរហូតទាល់តែជើងនិងត្រគាករបស់អ្នកបង្កើតជាមុំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៩០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដឺក្រេ។

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាច់ជើងចុះក្រោមយឺត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

4.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើម្តងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 10​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដងសម្រាប់ជើងនីមួយៗ។

6.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វឹកហាត់កនិងស្មារបស់អ្នក

ឥឡូវនេះវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាកនិងស្មារបស់យើងអោយកាន់តែច្រើនព្រោះយើងចំណាយពេលច្រើននៅពីមុខកុំព្យូទ័រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកអាចសាកល្បងផងដែរ៖

1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អង្គុយចុះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តម្រង់ខ្នងរបស់អ្នកនិងលើកដៃឆ្វេងរបស់អ្នកដាក់លើក្បាលរបស់អ្នក។

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពត់វានៅកែងដៃដូច្នេះដៃឆ្វេងរបស់អ្នកដាក់លើក្បាលរបស់អ្នកជិតត្រចៀកខាងស្តាំរបស់អ្នក។

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បត់កែងដៃខាងឆ្វេងរុញឡើងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សង្កត់ការលាតសន្ធឹងរយៈពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 20​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិនាទី។

4.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើម្តងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 3​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដងដោយដៃសងខាង។

#7

លំហាត់ប្រាណនេះនឹងជួយឱ្យអ្នកឈានដល់សភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសម្រាកនិងទំនាក់ទំនងជាមួយរាងកាយរបស់អ្នក៖

1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដេកផ្ងានៅលើគ្រែ។

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាករាងកាយរបស់អ្នក។

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់ផ្តើមដកដង្ហើមតាមច្រមុះរបស់អ្នកខណៈពេលធ្វើការម៉ាស្សាដោយខ្លួនឯងលើខ្លួនអ្នកទាំងមូល។

តើអ្នកធ្លាប់ព្យាយាមហាត់ប្រាណពេលព្រឹកទេ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តើអ្នកគិតថាវាអាចផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍របស់អ្នកបានល្អប្រសើរទេ?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងដំបូន្មានទាំងនេះជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់!

អត្ថបទដោយ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងស្រុក