១០ លំហាត់ប្រាណ ដែលអាចដុតជាតិខ្លាញ់ពីក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែហាត់នៅផ្ទះ!

ការធ្វើលំហាត់ប្រាណអាចហាក់ដូចជាពិបាកសម្រាប់មនុស្សខ្លះដែលមានការងារមមាញឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាពិសេសនៅពេលអ្នកស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីធ្វើវា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែមានវិធីងាយដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយនិងងាយស្រួលហាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានវិធីងាយៗជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងខណៈពេលដែលយើងនៅផ្ទះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាមានផាសុខភាពសូម្បីតែនៅលើកៅអីឬគ្រែដែលអាចជួយជំរុញការដុតបំបាត់ជាតិខ្លាញ់ឬបង្កើនការរំលាយអាហារ។

ថ្ងៃនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Knongsrok​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមធ្វើការចែករំលែកវិធីហាត់ប្រាណជាច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការអនុវត្តសាមញ្ញដែលអាចជួយរក្សាសកម្មភាពហាត់ប្រាណទាំងអស់ពេញមួយថ្ងៃ។

1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការអោនចុះក្រោម

Fb1f5152abbebb9f313cdc530b

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

ជើងរបស់អ្នកឈរឲ្យត្រង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងពត់ខ្លួនអោនចុះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បញ្ឈរត្រគាករបស់អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះរាងកាយខាងលើរបស់អ្នកទំលាក់ទម្ងន់ខ្លួនចុះក្រោមខណៈពេលដែលអ្នករក្សាជង្គង់ឲ្យត្រង់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់មកសូមដាក់ដៃរបស់អ្នកឆ្លងកាត់ជើងរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីដកដង្ហើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 4​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើករួចមក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រុញរាងកាយរបស់អ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយត្រលប់មកធ្វើដូចដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើដូចនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 3​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង។

2.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លំហាត់ប្រាណដេកឆ្កាងដៃ

D0551356c6b21b75a4367ad4ff

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

ដេកផ្ងារហើយឆ្កាងដៃទាំងពីររបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកជើងរបស់អ្នកដោយប្រើជង្គង់របស់អ្នកបន្ទាប់មកទម្លាក់វាទៅម្ខាងរហូតដល់ជង្គង់របស់អ្នកប៉ះកំរាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកជើងរបស់អ្នកម្តងទៀតហើយធ្វើម្តងទៀតសម្រាប់ផ្នែកម្ខាងទៀត។

3.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លំហាត់ប្រាណអង្គុយរាងទូក

3f09775a9c83e465b9a0300937

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

ដំបូង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមអង្គុយចុះដោយសន្តូកជើងរបស់អ្នកស្មើនៅលើឥដ្ឋ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បោះដៃរបស់អ្នកឲ្យត្រង់ស្មើនិងស្មារបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខណៈពេលដែលអ្នករក្សាខ្នងរបស់អ្នកត្រេតបន្តិចលើកដៃឡើងហើយពង្រីកដៃរបស់អ្នកទៅមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាតុល្យភាពដងខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើឆ្អឹងរបស់អ្នកនិងពង្រីកខ្លួនរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើមចេញហើយលើកជើងរបស់អ្នកជារាងអក្សរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ "V"​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាទម្រង់បែបនេះប្រហែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 5​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង្ហើម។

4.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ The​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ chair​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ pose

Ead61f5a2484f1c3363f9a2bb0

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

ក្រោកឈរឡើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកដៃរបស់អ្នកហើយសំពះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រសិនបើអ្នកអង្គុយលើកៅអីឬផ្អៀងទៅមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សាច់ដុំរបស់អ្នកគួរពឹងទៅមុខភ្លៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សានៅទីតាំងនេះសម្រាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៥ ដង្ហើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងសំពះនៅពេលដែលអ្នកបត់ខ្លួនអ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាកន្លែងនេះសម្រាប់ការដកដង្ហើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 5​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដងនិងប្តូរទៅទីតាំងម្ខាងទៀត។

5.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លាតសន្ធឹងចំហៀង

A50d195e09bfd634963c3f3256

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

ដៃឆ្វេងកាន់កដៃស្តាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយលើដៃឡើងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាវានៅលើក្បាលរបស់អ្នកនិងឈានទៅមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើមចូលនិងចេញខណៈពេលពត់កោងរាងកាយរបស់អ្នកទៅខាងស្តាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើមយឺត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 5​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដងហើយធ្វើលំហាត់ប្រាណម្តងទៀតទៅខាងឆ្វេងម្តង។

6.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លំហាត់ប្រាណឥរិយាបទឆ្មា

D361955882b62a61d9eac03c8f

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

រក្សាជង្គង់និងដៃរបស់អ្នកនៅលើឥដ្ឋដោយផ្ទាល់ត្រង់ត្រគាកនិងស្មា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើមហើយរុញខ្នងរបស់អ្នកដោយធ្វើត្រាប់តាមឆ្មា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រលប់ទៅការធ្វើដំបូងហើយពត់ផ្នែកខាងលើនៃឆ្អឹងកងរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើបែបនេះម្តងទៀតទៅទីតាំងចាប់ផ្តើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើដូចនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 4​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដងទៀត។

7.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លំហាត់ប្រាណបង្កើនសាច់ដុំពោះ


294bd95c3885d4e773efceb6d6

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

អង្គុយនៅលើឥដ្ឋ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បោះជើងទាំងពីររបស់អ្នកទៅមុខ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បត់ជើងឆ្វេងរបស់អ្នកឱ្យកែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ះនិងកែងដៃរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាជើងរបស់អ្នកប៉ុន្តែបត់បន្តិច។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឥឡូវបង្វិលរាងកាយរបស់អ្នកទៅខាងស្តាំហើយដាក់កែងដៃខាងឆ្វេងរបស់អ្នកទៅប៉ះនិងជង្គង់ខាងស្តាំរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង្ហើមឲ្យវែងរក្សាទីតាំងនេះមួយនាទី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើបែបនេះឡើងវិញនៅផ្នែកម្ខាងទៀត។

8.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លំហាតប្រាណឥរិយាបទស្ពាន

8d13be571bba2588c677dfed8a

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

ដេកនៅលើឥដ្ឋនិងបញ្ឈរជង្គង់របស់អ្នករក្សាជើងរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើមហើយបង្ហើបខ្លួនរបស់អ្នកឡើងដែលបង្កើតរាងដូចស្ពាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពង្រឹងខ្លួនអ្នកនិងសន្តូកដៃព្រមទាំងពង្រីកដៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សានៅក្នុងទម្រង់នេះប្រហែលមួយនាទី។

9.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លំហាត់ប្រាណឥរិយាបទពស់វែក

081bd551f2a21e1ebbecda5d2e

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

លំហាត់នេះជួយធ្វើឱ្យសាច់ដុំរបស់អ្នករឹងមាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រាបចុះធ្វើឱ្យមានរាងដូជពស់វែកហើយបន្ទាប់មកបញ្ឈរជើងរបស់អ្នកឡើងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ច្រត់ដៃទាំងពីររបស់អ្នកទៅលើឥដ្ឋ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដកដង្ហើមយឺត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយលើកទ្រូងឡើង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់មកសូមពត់ដងខ្លួនរបស់អ្នកចុះក្រោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងងើយក្បាលឡើងលើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាក្នុងទីតាំងនេះរយៈពេលប្រហែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 30​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិនាទីហើយត្រលប់ទៅទីតាំងដើមវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើលំហាត់នេះម្តងទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 5​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដង។

10.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ The​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ down​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ dog​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ split

A41c875a1396acf0b5a3db1a30

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

ដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំហររុញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លើកត្រគាករបស់អ្នកហើយបញ្ឈរជើងរបស់អ្នក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បោះដៃទាំងពីរទៅមុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងលើកជើងស្ដាំរបស់អ្នកឡើងឲ្យខ្ពស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទំលាក់ជើងស្តាំមកលើឥដ្ឋវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើម្តងទៀតជាមួយផ្នែកខាងឆ្វេង។

បន្ថែម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ :​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមចងចាំថាការអនុវត្តយឺតៗជួយដុតខ្លាញ់របស់អ្នក!

3edcc75f24a8be33de7b7616b5

©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ©​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Depositphotos.com

នៅពេលអ្នកព្យាយាមបញ្ចុះទម្ងន់វាជាការសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលរាងកាយរបស់អ្នកធ្វើការ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណអ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបានថាមពលពីជាតិខ្លាញ់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែកាបូអ៊ីដ្រាតនិងប្រូតេអ៊ីនដែរហើយកន្លែងដែលអ្នកទទួល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាអាស្រ័យលើលំហាត់ប្រាណដែលអ្នកអនុវត្ត។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការហាត់ប្រាណអ្នកនឹងទទួលបានថាមពលពីជាតិស្ករ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការហាត់ប្រាណយឺតៗអ្នកតែងតែទាញថាមពលចេញពីជាតិខ្លាញ់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និយាយម្យ៉ាងទៀតការស្ទាបស្ទង់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលហាត់ប្រាណមិនគ្រាន់តែជាភាពងាយស្រួលនោះទេវាអាចជួយអ្នកក្នុងរយៈពេលវែង។

តើអ្នកការហាត់ប្រាណដទៃទៀតដែលជួយប្រឆាំងនឹងដុតជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេច?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីការហាត់ប្រាណរបស់អ្នក!

ប្រភព៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Brightside

អត្ថបទដោយ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងស្រុក