សួរអ្នកស្វាយរៀងមើលស្គាល់សម្លមួយមុខនេះទេ! សម្លពងទឹក មិនសូវមានអ្នកធ្លាប់ស្គាល់សោះ ​តែល្បីថាឆ្ងាញ់ ថែមទាំងអាចជួយលាងសំអាតជាតិពុលក្នុងឈាមទៀត

ខ្មែរយើងមានមុខម្ហូបច្រើនមុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ច្រើនបែបណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ដែលម្ហូបខ្លះមានតែតាមភូមិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​តែយ៉ាងណាក៏មានមុខម្ហូបមួយមុខពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ស្ទើរតែមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​នោះគឺគេហៅថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​«​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្លពងទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​»

សម្លមួយមុខនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ត្រូវបានគេដឹងថាមានគ្រឿងផ្សំសំខាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពងទឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបើតាមវចនានុក្រមសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានឱ្យដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ពងទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​គឺជាពងល្អិតៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កើតផ្ទាល់ពីទឹកអណ្តែងត្រាលើទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានសម្បុរបៃតងខៀវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលអាចយកស្លប្រហើរបរិភោគបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ថែមពីនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពងទឹក  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានសណ្ឋានដូចជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែវារាងមូលដូចពងត្រីពណ៌បៃតង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្លុងតុង។

107762598_4014865245253764_7099304345879385106_o

107918905_4014877615252527_4318776673226440275_n

ពងទឹកនេះផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​មានតែក្នុងខែវស្សាតែប៉ុណ្ណោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយអ្នកស្វាយរៀងទើបស្គាល់ច្បាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយវាជាសារាយប្លុងតុងមានជីវជាតិណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយពពួកត្រី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សុទ្ធតែស៊ីប្លុងតុងប្រភេទនេះជាអាហារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ពិសេសវាត្រូវបានគេដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាអាហារដែលជួយលាងសំអាតជាតិពុលក្នុងឈាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចសារធាតុក្លរ៉ូភីលចឹងដែរ។

វិធីស្លសម្លពងទឹក៖

វិធីទី១៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដំបូងបុកគ្រឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយទឹក១កែវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រំងាស់ជាមួយគ្រឿងឱ្យពុះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចបង់ស្ករ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៊ីចេង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទឹកត្រី...​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្លក់ម៉ាឆ្ងាញ់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាក់កំពឹសចូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចដាក់ពងទឹកដែលលាងស្អាតចូលរំងាប់មួយពុះឱ្យឆ្អិនជាការស្រេច។

វិធីទី២៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពងទឹករើសកំទេចសម្រាមឱ្យស្អាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិបាកលាងបន្តិចបុកស្លឹកគ្រៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ទឹម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ជាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រមៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លាយកំពិស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬត្រីសុទ្ធក៏បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្លត្រីអីក៏បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រ៉ស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រីកែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កញ្ចុះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រាញ់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាក់ឆ្នាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាក់ប្រេងឆាជាមួុយគ្រឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាក់ប្រហុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចដាក់ត្រីចូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អំបិល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៊ីចេងបន្តិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនញាំប៊ីចេងមិនបាច់ដាក់ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនបាច់ប្រើស្កទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើចង់ដាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាក់បន្តិចក៏បានបើចូលចិត្តស្ករ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចចាក់ទឹកល្មម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត់ស្លរាវទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខាប់ល្មម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើស្ទើរប្រៃថែមទឹកត្រីបន្តិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទឹកពុះដាក់កំពិស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដាក់ពងទឹកចូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពុះលើកចុះកុំរម្ងាស់វា៕


ប្រភពរូបភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងដកស្រង់អត្ថបទពី៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Source​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Vuthy

S 586

108093144_4014864671920488_3171344548001173483_o

106987093_4014862635254025_7458559175805501411_o

107486758_4014863778587244_8582793397750900214_o

107762598_4014865245253764_7099304345879385106_o

109344907_4014864171920538_9043433031388465933_o

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ The Writer

សួស្តី! ខ្ញុំគឺ​ លក្ខណា​ ជាអ្នកសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានចម្រុះទាក់ទងនឹង​ សង្គម​ ចំណេះដឹង​ តារាកម្សាន្ត​ កន្លែងដើរលេង រួមទាំងហាងអាហារក្នុងស្រុក​/ក្រៅស្រុក​ និងជា​ Copy Writer ដែលមានការច្នៃប្រតិដ្ឋក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផល​ និងក្រុមហ៊ុននានាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព!

Tel: 017 84 84 06