ស្រីៗ កុំរវល់តែគិត ដេកភ័យ ខ្លាចអត់ប្ដីឱ្យសោះ កុំរវល់តែខ្វល់ អញមានអ្នកយកអត់?

ស្រីៗ កុំរវល់តែគិត ដេកភ័យ ខ្លាចអត់ប្ដីឱ្យសោះ កុំរវល់តែខ្វល់ អញមានអ្នកយកអត់?

ស្រីៗ កុំរវល់តែគិត ដេកភ័យ ខ្លាចអត់ប្ដីឱ្យសោះ កុំរវល់តែខ្វល់ អញមានអ្នកយកអត់? អញមានអ្នកស្រឡាញ់អត់? អញឯកាណាស់ ... ម៉េចអញអត់មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ ថ្នាក់ថ្នម ផ្គាប់ចិត្តដូចគេសោះចឹង? ល្មមឈប់ដាក់សំណួរហ្នឹងសួរខ្លួនឯងហើយ ... ភ័យខ្លាចអត់ប្ដី សួរថា ការហើយគិតថា ប្ដីរកចិញ្ចឹម ដាក់លើហឹងថ្វាយបង្គំមែន បានខ្លាចណាស់នោះ?

119199650_2824216611131662_1327286023761242890_n

ល្មមសួរខ្លួនឯងហើយថា ៖

- អញមានបានរកលុយចាយបានដោយខ្លួនឯងឬនៅ?

- ពេលណាអញឈប់សុំលុយម៉ាក់ប៉ាចាយ?

- អញមានការងារ មុខរបរជាប់លាប់ មានចំណូលគ្រាន់បើឬនៅ?


- មួយខែៗ អញរកលុយបានប៉ុន្មាន?

- អាយុប៉ុន្មានបានអញអាចរកលុយ សល់ឡាន សល់ផ្ទះនឹងគេ?

- ពេលនេះរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ និងអាចមើលថែខ្លួនឯងបានប៉ុនណាហើយ...?

119510527_2824648434421813_3868985621649537352_o

ចំណែករឿងប្ដី រឿងអីហ្នឹង ធ្វើខ្លួនឱ្យតែល្អទៅ មិនខ្វះទេ អ្នកគេត្រឹមត្រូវគេមើល គេចង់បានយើងនោះ សំខាន់ ត្រូវឱ្យខ្លួនឯងនេះរឹងមាំជាមុនសិន អាចជួយម៉ាក់ប៉ាបានសិន កុំខ្លាចក្រមុំចាស់ ខ្មាសអ្នកណា អ្នកសើចយើងហ្នឹង មិនប្រាកដមានក្ដីសុខ មានសុភមង្គល សប្បាយចិត្ត ប្ដីថ្នាក់ថ្នមនោះឡើយ ...!!!៕

#មនុស្សចុងក្រោយ #Knongsrok #sadlife