ជ្រុល​ត្រជាក់​ខ្លាំង​ហើយ​កុំ​ឲ្យ​ខាត យក​ព្រិល​ច្នៃ​ចេញ​ជា​រូប​ស្អាតៗ​បាន ៣០ សន្លឹក

ដូច​ដឹង​ស្រាប់​ហើយ​កំឡុង​ចុង​ខែ​ធ្នូ និង​ខែ​មករា​នេះ គឺ​ជា​ខែ​ពេញ​រងា​ខ្លាំង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នីមួយៗ ហើយ​បើ​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប និង​ប៉ែក​អាមេរិក​វិញ មាន​ធ្លាក់​ព្រិល​យ៉ាង​ច្រើន​ទៀត​ផង។

តាម​ការ​ចែកចាយ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម Twitter ពី​គណនី @mokomoko_2015 បាន​បង្ហោះ​នូវ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​របស់​ខ្លួន ដែល​បាន​យក​ព្រិល​ទាំង​នោះ​មក​ច្នៃ​ចេញ​ជា​រូបភាព​ប្លែកៗ​ផ្សេង​ពី​គ្នា​ដល់​ទៅ ៣០ សន្លឹក​ដូច​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម៖

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bd5788b7e Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bd2136c52 Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bd067fc8b Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bd6e3129f Png__700

អ្នកនិយមលេងហ្គេម Pokemon ស្គាល់សត្វនេះច្បាស់!

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bc703a30e Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bcae0a8d6 Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bcebd12b6 Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bd3e12b37 Png__700

ធ្លាប់មើលរឿង Wall-E អត់?

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bc4ca569f Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bbf99624f Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bbcd332b1 Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bc8f0d336 Png__700

ច្នៃដាក់អ៊ីចេះ យប់ឡើងបើឃើញល្មមម៉ារត់ចែកជើងគ្នាដែរ!

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bb10a754e Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bb7f751d0 Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006bb3001e1f Png__700

 

 


Amazing Snow Sculptures Japan 6006bba6d1f69 Png__700

ពូកែធ្វើណាស់ ដូចមនុស្សបេះដាក់!

Amazing Snow Sculptures Japan 6006ba38c76e8 Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006ba232732f Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006ba8347254 Png__700

Amazing Snow Sculptures Japan 6006baf2c2083 Png__700

មានតាំងពីតួអង្គ Minions ទៀត!

10

9

8

7

ធ្វើចេញជាត្រីឆ្លាមទុកបន្លាចក្មេង!

4

5

6

3

តោះមករំឭករឿង Godzilla តិច!

2

1