ជ្រើសរើសផ្កាកូលាបមួយដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ ដើម្បីដឹងថា តើអ្នកដូចតួព្រះនាង ឬមនុស្សអាក្រក់?

គ្រាន់តែជ្រើសរើសប្រភេទផ្កាកូលាបតាមពណ៌ដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ ក៏អាចដឹងច្បាស់ថា អ្នកចិត្តល្អដូចព្រះនាង ឬក៏ជាតួចិត្តអាក្រក់?

A. ព្រះនាង!

Screen Shot 2021 02 24 At 7.46.33 AM

 

អ្នកជាព្រះនាងដែលមានចរិតរម្យទម សមសួន សុភាពរៀបសារ និងស្រស់ស្អាត! អ្នកមានបេះដូងល្អណាស់ ហើយពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សជុំវិញផងដែរ។ អ្នកជឿថាអ្វីៗអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើអ្នកខិតខំហើយជឿលើខ្លួនអ្នក។

B. ចិត្តអាក្រក់!

Screen Shot 2021 02 24 At 7.46.37 AM

 


អ្នកគឺជាមនុស្សអាក្រក់ អ្នកប្រហែលជាដឹងហើយ។ មិនមែនថាអ្នកជា“ អាក្រក់” ណាស់ណាទេ ពេលខ្លះអ្នកគ្រាន់តែយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកក៏នឹងចិត្តដាច់ ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ភាពស្មោះត្រង់ ប្រសិនបើអ្នកអ្នកនោះធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកដែរ។

C. ទាំងពីរ!

Screen Shot 2021 02 24 At 7.46.43 AM

ពេលខ្លះអ្នកមានបេះដូងរបស់ព្រះនាង តែពេលខ្លះអ្នកគឺជាមនុស្សអាក្រក់ដែលគួរឱ្យខ្លាច និងគួរឱ្យស្អប់។ មនុស្សប្រហែលជាមិនអាច "ផ្គូរផ្គង" អ្នកបានទេ ប៉ុន្តែអ្នកតែងតែស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនអ្នកជានិច្ច!៕

ប្រភព ៖ iOne / ប្រែសម្រួល ៖​​ Knongsrok