ត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ? សម្រាប់អ្នកដែលចង់បន្តរការសិស្សនៅ សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់

យោងតាមការPost នៅលើ Facebook page របស់ ក្រសួងអប់រំ​ យុវជននិងកីឡា (MoEYS Cambodia) កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍របស់ សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់ ដល់បរទេស រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ។

154874618_4478779758815270_4796244522400975398_n

សម្រាប់ព៍ត៌មានលំអិត អាចចូលទៅ Page MoEYS Cambodia ឬ Link ដែលមាននៅខាងក្រោមនេះបាន។

Photo_2021 02 26_13 49 57

អាហារូបករណ៍ទៅ សិក្សា នៅ សាកលវិទ្យាល័យ ADA នៃ សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់

 

 


សាកលវិទ្យាល័យនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃហ្សង់ បានដល់អាហារូបករណ៍ជូនដល់និស្សិតបរទេស រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ ដែលមាននិទ្ទេសខ្ពស់ជាងគេ

- ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

- តាមរយៈគេហទំព័រ ៖ www.ada.edu.az

#azerbaijan #scholarship

ប្រភព៖ MoEYS Cambodia