ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ សិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត សម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

យោងតាមការPost របស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា (MoEYS Cambodia) កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការផ្តល់ អាហារូបករណ៍ សិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត សម្រាប់ការសិក្សា ​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​រួម​មាន៖ បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និង​បណ្ឌិត

ដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅរៀនបន្តរអាចរួនរាន់ដាក់ពាក្យបាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅ Facebook page របស់ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ឬ (MoEYS Cambodia)

154024082_4480801408613105_7375714197159265087_o

Photo_2021 02 26_16 58 14

 

 


ការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ សិក្សានៅព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

ក្រសួងអប់រំនៃ​ប្រទេស​អារ៉ាប៊ីសាអូឌី តាមរយៈ​ស្ថានទូត​ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង ហាណូយ បាន​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ​ដើម្បី​បន្ត​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា​រួម​មាន៖ បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត និង​បណ្ឌិត

#scholarship #saudiarabia

ប្រភព៖ MoEYS Cambodia