ការជ្រើសរើសបេក្ខភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់អាស៊ាន (ASEAN Prize)

តោះ! នៅចាំដល់ពេលណាទៀត? ការប្រកួតដណ្តើមជើង ប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់អាស៊ាន (ASEAN Prize) បានខិតជិតមកដល់ហើយ សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងមួយនេះ អាចចុចអានព័ត៌មានលំអិតក្នុងLink ខាងក្រោម ឬ Page MoEYS Cambodia បាន។

153786443_4480824538610792_4215293414344515646_o

Photo_2021 02 26_17 09 03

ការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​ដណ្ដើម​ពាន​រង្វាន់​អាស៊ាន (ASEAN Prize)

លេខាធិការដ្ឋាន​អាស៊ាន​បាន​ស្នើ​ប្រទេស​អាស៊ាន​នីមួយៗ​ធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព (បេក្ខជន/បេក្ខនារី ឬស្ថាប័ន) ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ឆ្នើម និង​លេច​ធ្លោ ក្នុង​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ចូលរួម​កសាង​សហគមន៍​អាស៊ាន ដែល​ប្រកប​ដោយ​បរិយាប័ន្ន ភាព​រឹងមាំ សន្តិភាព និង​វិបុលភាព។

 

 


- សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖ www.asean.org/asean-prize

-កាលបរិច្ឆេទ៖ មុនថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

#asean #prize

ប្រភព៖ MoEYS Cambodia