កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Googleផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់ស្ត្រី ឆ្នាំ២០២១

ឱកាសល្អសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ពី Google ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា (MoEYS Cambodia) បានបង្ហោះសារប៉ុន្មានឃ្លា និង ភ្ជាប់មកជាមួយរូបភាពមួយសន្លឹកដោយមានអត្ថន័យថា៖

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Googleផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់ស្ត្រី ឆ្នាំ២០២១

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះ មានគោលដៅជំរុញ និងគាំទ្រសិស្សានុសិស្សឱ្យផ្ដោតលើជំនាញផ្នែកកុំព្យូទ័រ បច្ចេកវិទ្យា និងក្លាយជាគំរូដ៏មានសក្តានុពល ជាអ្នកនាំគេលើវិស័យខាងលើ។ អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ពានរង្វាន់ ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានានា ព្រមទាំងចងបណ្ដាញជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ Google។

- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://goo.gle/3kidA0l

- ផុតកំណត់ទទូលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

- អ្នកអាចស្វែងយល់ពីការដាក់ពាក្យ ដែលនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញយូធូប នាថ្ងៃទី១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១។

 

 


- ចុះឈ្មោះចូលរួមទស្សនាលើ Youtubeតាមរយៈ៖ http://goo.gle/3uqUkCu

#GoogleStudents See Less

សម្រាប់បងៗស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់សិស្សាស្វែងយល់បន្ថែមពី Google សូមប្រញ៉ាប់រួសរាន់ដាក់ពាក្យ មុនថ្ងៃផុតកំណត់នៃការទទួលពាក្យ ដើម្បីកុំឲ្យឱកាសល្អមួយនេះកន្លងផុតទៅ។

11111111

ប្រភព៖ MoEYS Cambodia