ស្ថានភាពបែបនេះមិនភ័យចេញមកក្រៅ! ប្រើតែទូរស័ព្ទដៃ ទំនិញគ្រប់មុខមកដល់ផ្ទះភ្លាមៗ

ទោះជាស្ថិតនៅគ្រាអាសន្នបិទផ្ទប់ទីក្រុងភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល (Lockdown) ដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីត១៩យ៉ាងណាក្តី តែសម្រាប់ហាងអាហារបែបវេចខ្វប់ ផ្សារទំនើបនានា និងផ្សារលក់សំភារៈចាំបាច់នៅតែដំណើរការជាធម្មតាដើម្បីបម្រើការសេចក្តីចាំបាច់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើង។

តែយ៉ាងណាក្តីដើម្បីរួមចំណែកការកាត់បន្ថយការចេញមកខាងក្រៅ ទោះបីជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរក្សាគម្លាតសង្គមអ្នកនៅតែអាចទទួលបានអាហារ ស្បៀង និងរបស់ប្រើប្រាស់ចាំបាច់ ដោយមានការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនបាច់ចេញនៅក្រៅឡើយ។

តោះមកតាមដានហាង ផ្សារទំនើបនានា ដែលមានការដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងដោយមិនបាច់ចេញក្រៅផ្ទះ៖

1. Lucky Supermarket

លេខទំនាក់ទំនង៖ 023 885 722

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/LuckySupermarketCambodia/

172278583_195584555705025_6290476853205364355_n

2. Chip Mong Supermarket

លេខទំនាក់ទំនង៖ 098 666210

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/ChipMongSupermarket/

171034182_195584475705033_8463093039293491354_n

3. Makro Cambodia

លេខទំនាក់ទំនង៖ 023 977 355

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/makrocambodia/

170515995_195584655705015_65845848128791875_n

4. AEON mall Phnom Penh

លេខទំនាក់ទំនង៖ 023 901 091

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/aeonmallphnompenh/

170910817_195584695705011_8656144407869036873_n

5. Express Market

លេខទំនាក់ទំនង៖ 098 663 777

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/Expressmarket.pp/

6. Super Duper Supermarket

លេខទំនាក់ទំនង៖ 023 212 864

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/SuperDupersupermarket/

172833138_195584782371669_6122126093212489214_n

7. Circle K Cambodia

លេខទំនាក់ទំនង៖ 085 555 079

វែបសាយ៖ https://m.facebook.com/circlekcambodia/

8. Cambodian Superstore

លេខទំនាក់ទំនង៖ 071 222 1516

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/CambodianSuperstore/

9. THAI HUOT Supermarket

លេខទំនាក់ទំនង៖ 023 900 815

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/ThaiHuotMarket/

173762938_195584922371655_2093549675942419088_n

10. Daily Marché


លេខទំនាក់ទំនង៖ 023 222 775

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/DailyMarche/

11. BAYON Supermarket

លេខទំនាក់ទំនង៖ 012 373 678

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/Bayon-Market-105809901061517/

171811692_195585002371647_906089717595068794_n

12. Baby Care Cambodia

លេខទំនាក់ទំនង៖ 016 577 077

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/babycarecambodia/

13. Baby Outlet Cambodia

លេខទំនាក់ទំនង៖ 017 887746

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/babyoutletpp/

14. Baby Town Cambodia

លេខទំនាក់ទំនង៖ 015 515 258

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/babytowncambodia/

15. Keo Nimol Baby/Kids goods

លេខទំនាក់ទំនង៖ 078 855 005

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/KEONIMOL.BABYKIDS/

16. Local Farm Cambodia

លេខទំនាក់ទំនង៖ 098 600 607

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/localfarmkh/

17. Organic Market

លេខទំនាក់ទំនង៖ 097 600 607

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/localfarmkh9/

18. ម្ហូប mahob in General

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/mahobingeneral

19. A plus fresh shop

លេខទំនាក់ទំនង៖  012 292 622

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/aplusfreshshop/

20. KIWI mart 24/7   

លេខទំនាក់ទំនង៖ 023 215 028

វែបសាយ៖ https://www.facebook.com/kiwimart.Kh/

21. L192 Online Shop

លេខទំនាក់ទំនង៖ 016955505 / 089955505 / 085955505 / 066955505

វែបសាយ៖ http://www.l192.com/download

វែបសាយមើលផលិតផលទាំងអស់៖ https://www.l192.com/product/347000

118467145_200413544950419_3614376253490639155_n

តែពិសេសណាស់ លោកអ្នកអាចប្រើ Promo Code (CELALINE) ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $3 ភ្លាមៗ រាល់ការចំណាយចាប់ពី $10 ឡើងទៅ។ ដោយ App L192 មានលក់ទំនិញ គ្រប់ប្រភេទ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ រាល់ទំនិញដែលមិនពេញចិត្តអាចប្តូរវិញបាន ទាញយក App L192 ឥឡូវនេះ!៕