ព្រឺរោម! ១៩​ រូ​បភាព បើសិនជាអ្នកបានមើលហើយ អាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគេងមិនលក់

ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តអារម្មណ៍នៅពេលភ័យខ្លាចនោះអ្នកប្រាកដជាចូលចិត្តរូបថតទាំង ១៩ ដូចខាងក្រោម។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកឆាប់ភ័យខ្លាចឬប្រសិនបើអ្នកកំពុងអានអត្ថបទរបស់យើងនៅពេលយប់ចូរប្រាកដថាអ្នកបើកភ្លើង។ ហើយបើអ្នកមិនខ្លាចនោះទេសូមជួយប្រាប់ពួកយើងវិញផង។

Brightsied ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីចូលទៅក្នុងពិភពដ៏គួរឱ្យខ្លាចនេះយ៉ាងហោចណាស់មួយវិនាទី។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

តើរូបថតមួយណាដែលគួរឱ្យខ្លាចបំផុត? សូមប្រាប់យើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide