១៣រូបភាព បាញ់ចំៗតិទៀនចំៗ ពីអ្វីដែលសង្គមមនុស្ស ក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ កំពុងតែប្រព្រឹត្ត

អ្នកគូរគំនូរ Gunduz Aghayev ប្រើសិល្បៈនៃភាពស្មោះត្រង់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់ដើម្បីបង្ហាញពីបញ្ហានៃពិភពលោកទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

វិចិត្រករបានផ្តោតលើបញ្ហាដូចជាវប្បធម៌ បញ្ហាមហាជនដែលបានជួបប្រទះ និងការពិតដែលថាមនុស្សហាក់ដូចជាមិនធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងងាយទទួលឥទ្ធិពលនៃអំណាច។

ដូច្នេះហើយពួកយើងនឹងលើកយករូបភាពទាំងអស់នេះដើម្បីយកមកបង្ហាញជូនប​្រិយមិត្តដើម្បីយកមកពិចារណាតាមការគួរ៖

1.មនុស្សជាបិសាច

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today The Last Oasis

2.ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ទាក់ទាញ

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Attractive Tv

3.ជញ្ជាំងវណ្ណៈ

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Wall

4.​ក្តីស្រឡាញ់

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Hate

5.សង្គ្រាម

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Applause

6.ការលះបង់

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Rescue

7.ដំណើរកំសាន្តអស្ចារ្យជាមួយបណ្តាញសង្គម

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Miracle Travel

8.លំដាប់អំពើភេរវកម្ម

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Terror Order

9.មនុស្សទំនើប

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Modern Human

10.តុក្កតាត្រាំ

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Trump's Toy

11អ្នកទោសនយោបាយ

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Policitial Prisoners

12.មនុស្សសំលាប់មនុស្សដោយប្រយោល

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Destroying Alternative

13.យកសាសនាបិទបាំងមហិច្ឆតា

13 Powerful Illustrations Reveal Everything That Is Wrong With The World Today Execution Of Sofia