កម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសមួយទៀតហើយ! កីឡាករចំបាប់ ស៊ូ បាលី ឈ្នះ មេដាយមាសក្នុងប្រភេទទម្ងន់ ១២៥ គីឡូក្រាម

ស៊ីហ្គេមលើកទី៣១ ប្រទេសវៀតណាម៖ កីឡាករចំបាប់ ស៊ូ បាលី ឈ្នះ មេដាយ មាស ក្នុង ទម្ងន់ ១២៥ គីឡូក្រាម ក្រោយឈ្នះកីឡាករឡាវ ១០-០។ មុនឡើងដល់វគ្គនេះបាលីឈ្នះកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាម។ នេះជាមេដាយមាសទី ៥ របស់កម្ពុជាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ នេះ។

282518408_378328650995245_9168487723831586006_n


283054912_426496876147979_863412257951218051_n