ឆ្ងល់មែនទេថា ហេតុអ្វីមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់មនុស្សស្រីបានតែដំបូង?

មនុស្សប្រុសភាគច្រើន គឺតែងតែបែបហ្នឹង ស្រឡាញ់ស្មោះ ល្អណាស់ បានតែដំបូងប៉ុណ្ណេាះ តែមិនបានប៉ុន្មាន ក៏ចាប់ផ្ដើមជិនណាយ ធុញទ្រាន់ ចង់ដោះដៃ លួចលាក់មានថ្មី ក្បត់មនុស្សស្រីដែលខ្លួនធ្លាប់និយាយថាស្រឡាញ់ ជាហេតុធ្វើឱ្យមនុស្សស្រីគិតថា ប្រុសណាក៏ដូចប្រុសណា សុទ្ធតែសាវា​គ្មានស្នេហាស្មោះ ស្រឡាញ់បានតែដំបូង។

តែតាមការពិតទៅ នៅពីក្រោយហេតុផលទាំងហ្នឹង ក៏មានហេតុផលផ្សេងមួយទៀត គឺមនុស្សស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយ ជាដើមហេតុធ្វើឱ្យគេចង់ដោះដៃ មានថ្មីបែបនេះ។

3b8bd005f977754bc93655bf81f1c1f3

វាជាការពិត មនុស្សស្រីខ្លះ គឺបែបហ្នឹង ដំបូងៗក៏ល្អណាស់ តែទាក់ទងគ្នាមិនបានប៉ុន្មានផង បានដឹងចិត្តគេ បានគេស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នម ក៏ចាប់ផ្ដើម ៖

- រករឿងគ្មានហេតុផល

- ដាក់កំហិត ហាមនេះ ហាមនោះ

- ឈ្លោះគ្មានលស់ថ្ងៃ

- ចង់ឱ្យតែគេយល់ចិត្តខ្លួនឯង តាមចិត្តខ្លួនឯង

- បិទសិទ្ធសេរីភាពគេ

- ហាមសូម្បីតែគេទៅណាមកណាជាមួយមិត្តភក្តិ

- ធ្វើខ្លួនដូចម្ចាស់ជីវិតគេទាំងមូល

- ព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើគេ

- ចង់ឱ្យតែគេតាមលួង តាមទ្រ

- ធ្វើខ្លួនដូចកូនក្មេងមិនដឹងអី

- និយាយស្ដីចាប់ផ្ដើមចង់មើលងាយគេ ...

ទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យមនុស្សប្រុសឆាប់ធុញ ឆាប់ណាយ ចេះតែចង់នៅឱ្យឆ្ងាយ លែងស្រឡាញ់ដូចមុន។ មនុស្សប្រុសស្រឡាញ់បានតែដំបូង ក៏ព្រោះតែមនុស្សស្រី ធ្វើខ្លួនគួរឱ្យស្រឡាញ់ បានតែដំបូងដូចគ្នាដែរ៕

 

6f5725d46af809084401bf910780ffff

អត្ថបទ ៖​ ភី​ អេច

ក្នុងស្រុករក្សាសិទ្ធ