ល្បិច ៧ យ៉ាងក្នុងការរៀបចំសំលៀកបំពាក់ក្នុងដំណើរកំសាន្ត ដាក់ខោអាវបានច្រើន

ក្នុងការដើរកំសាន្ត ការចេះរៀបចំសំលៀកបំពាក់បានច្រើនវាជារឿងសំខាន់ ដូចនេះយើងគួរតែដឹងពីល្បិចមួយចំនួនដែលយើងអាចរៀបចំសំលៀកបំពាក់យ៉ាងអោយបានច្រើន   ជាពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តដើរកំសាន្ត បើយើងមិនដឹងពីររបៀបក្នុងការរៀបចំសំលៀកបំពាក់យើងទេ ច្បាស់ជាមិនអាចយកសំលៀកបំពាក់បានច្រើនទេ។

1

ក្នុងនោះដែលយើងបានរៀបចំគន្លឹះទាំងនោះប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

 1. របៀបបត់ស្រោមជើង

ក្នុងការដើរកំសាន្ត យើងប្រកដណាស់ត្រូវការស្រោមជើង ដោយសារយើងចាំបាច់ក្នុងការដើរច្រើន ដូចនេះយើងគួរដឹងពីរការរៀបចំស្រោមជើង

2

2.  របៀបបត់ខោទ្រនាប់ រឺ ខោលីអូ

វាជារបស់ដែលយើងមិនអាចខ្វះបានហើយយើងច្បាស់ជាចាំបាច់យើងទៅតាមខ្លួនរាល់ថ្ងៃនិងរាល់ពេលទៀតផងការពិតវាជារបស់តូចទេប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងរបៀបបត់វាវាក៏ធ្វើអោយវ៉ាលីយើងអស់កន្លែងដាក់របស់ផ្សេងដែរ

3

3.  របៀបបត់រ៉ូប អោយតូច

មនុស្សស្រីច្បាស់ណាស់ រ៉ូបពេលដើរលេង ពិតជាសំខាន់ក្នុងការយកតាមជាមួយ  ដើម្បីបានរូបភាពស្អាត រ៉ូបច្បាស់ជាដាក់ទៅច្រើនមិនខាន យើងគួរដឹងថាធ្វើម៉េចបានដាក់រ៉ូបបានច្រើន បត់របៀបណា មើលតាមរូបខាងក្រោមនេះ

4

4.  របៀបបត់ខោកាប៉ូយ 

ខោកាប៉ូយមានកំរាស់ក្រាស់ យើងគួរដឹងថាបត់យ៉ាងណាអោយតូច ស្រួលដាក់ក្នុងវ៉ាលី

5

 5.  របៀបបត់ អាវយឺត 

អ្នកណាក៏ពាក់អាវយឺតដែរ អាវយីតស្រួលបត់ ហើយយើងគួរដឹងថា យើងគួរបត់យ៉ាងមេចអោយតូចដាក់ចូលវ៉ាលីកុំអោយអស់កន្លែងធំ  មើលតាមរូបខាងក្រោម

8

6.  របៀបបត់អាវ 

ងាយៗ មើលតាមរូបខាងក្រោម ត្រឹមតែ ៦ ជំហានតែប៉ុណ្ណោះ យើងបត់បានអាវតូចជាការស្រេច

7

7.  របៀបបត់ អាវ hoodie 

 អាវ hoodie មានទំហំធំ បើយើងអត់ដឹងពីរបៀបបត់អាវហ្នឹងទេ អាចធ្វើអោយយើងអស់ កន្លែងច្រើន

6

 ចុងក្រោយ យើងត្រូវចេះរៀបរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដាក់បញ្ចូលគ្នា តាមលំដាប់លំដោយ 

រៀបអាវយឺតមុនគេ តាមលំដាប់លំដោយអោយបានត្រឹមត្រូវ

ដាក់ខោកាប៉ូយ និង អាវផ្សេងៗ បន្តបន្ទាប់

យករបស់តូចៗ ដូចជាស្រោមជើងដាក់ក្រោយគេ តាមប្រលោះតូចៗនៃវ៉ាលីស

10

Credit writer: Hollong

កែសំរួល និងបកប្រែពី  Spice