លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ធុយ ចាន់ធួន រកឃើញ​​ប្រាសាទបុរាណថ្មីជាង៤០ នៅខេត្តក្រចេះ

លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត ធុយ ចាន់ធួន បានរកឃើញ​​ប្រាសាទបុរាណថ្មីជាង៤០ នៅខេត្តក្រចេះ ដែលជាអតីតទីក្រុងសម្ពុបុរៈនៃរដ្ឋចេនឡា។​​  ជាប្រាសាទដែលបានរកឃើញក្នុងថ្ងៃទី ២៣ ខែ ខសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការនូវថ្ងៃនេះ។ ភាគច្រើន សុទ្ធសឹងតែ ជាប្រាសាទដែលមានត្រឹមតែគ្រឹះ និងបំនែកផ្សេងៗ នៃប្រាសាទ។

៤.png (889×665)

2.png (546×472)

២.png (772×550)

មើលពត៏មានលំអិត ក្នុង វីដេអូខាងក្រោម

ឥលូវនេះគេកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ផ្នែកទាំងអស់នេះ។

ប្រភព៖ https://www.information.gov.kh/