រូបថតកម្រចំនួន ២០​ សន្លឹកបានបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនៃធម្មជាតិ

ពេលខ្លះយើងតែងតែគិតថាធម្មជាតិមិនអាចធ្វើឱ្យយើងនូវភាពភ្ញាក់ផ្អើលបានទេតែបេលនេះវាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការសងសឹកមួយ: កាន់តែស្រស់ស្អាតនិងមានវេទមន្តជាងពេលណាទាំងអស់។

ទោះបីជាវាពិបាកសម្រាប់យើងភាគច្រើនតែដើម្បីបានមើលភាពអស្ចារ្យទាំងអស់របស់ធម្មជាតិមានមនុស្សដែលលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីថតរូបដ៏កម្រនិងចែករំលែកអំណោយដ៏អស្ចារ្យនៃភាពកម្របំផុតជាមួយពិភពលោកយើងនេះ។

Bright Side បានប្រមូលនូវរូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងអស្ចារ្យបំផុតនៃធម្មជាតិហើយបានដាក់វាជាមួយគ្នានៅក្នុងការចងក្រងខាងក្រោមនេះ។ តោះទៅមើល!!!

1. “រូបភាពដំបូងនៃរូបពេញរបស់ព្រះអាទិត្យត្រូវបានថតជាប់បក្សីមួយ។”

2. ទាំងនេះគឺជាផ្ការូបសត្វហើយត្រូវបានថតនៅលើទឹកនៅពេលដែលខ្យល់ត្រជាក់និងស្ងួត។

3. Bolivia’s Salar de Uyuni is the largest salt flat in the world and rocks the title of “The Largest Mirror on Earth.”

4. Is there even an inch of this that doesn’t scream magic?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rick Parchen (@parchenphotography) on

5. Lizzie McGuire would tell you that this is what dreams are made of.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jacob Laukaitis (@jacoblaukaitis) on

6. Breathe and take this in because it’s not every day that you get to view an iceberg as a whole.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tim Laman (@timlaman) on

7. Nature took over this railway, so now it’s officially known as the Love Tunnel.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alina Rudya (@rrrudya) on

8. Towering thunder clouds that were captured during a sunset created the most amazing, yet haunting effect.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eric Houck (@a_guy_named_eric) on

9. The Marble Caves of Patagonia could very well be the set of a fairytale.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Laura + Joel (@funlifecrisis) on

10. A lenticular cloud basically spins on top of a mountain like pizza dough on a chef’s finger.

11. Have you ever seen 2 penguins look more in love?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Franka Slothouber (@frankaslothouber) on

12. A bejeweled fiddle fern in Jakarta, Indonesia

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Saefull Regina (@lensa.kecil21) on

13. A mesmerizing display of bioluminescence caused by rain hitting a buildup of algae in a lagoon

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Davey Rogers | Australia (@davey_rogers) on

14. On a scale of 1 to 10, how incredible is this frog and these snails cosplaying as Princess Leia?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TantoYensen - 🇮🇩 (@yensen_tan) on

15. Even Mark Watney from The Martian is jealous.

#SpaceFlower out in the sun for the first time! #YearInSpace pic.twitter.com/Cghu9XGv1J

16. Tillandsia, a plant that needs no soil and barely any water!

17. No lamp or screen is big enough for this Atlas moth.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Amber Strickland (@weepling) on

18. Apparently Antarctica is the home of a gateway to another world.

19. Maybe that’s a giant penny and not a teeny tiny frog?

20. Bison’s can endure the extreme cold thanks to an extra thick layer of hair that covers their vital organs.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Journey Through Yellowstone (@yellowstonefilm) on

BONUS: “Touching North America and Europe at the same time.”

Which of these wonders fascinated you the most? Have you also seen something or been somewhere this special? Tell us everything in the comments!