អ្នកជំនាញថតរូបម្នាក់បានកែសម្រួលរូបថតចាស់ៗនិងខូចខាត ទៅជាល្អវិញបាន ដោយធ្វេីការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត

លោក Mario Unger គឺជាអ្នកថតរូប សិល្បករ និងតន្ត្រីករ មកពីប្រទេសអូទ្រីស ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការនាំយករូបថតចាស់និងខូច ទៅជារូបភាពល្អវិញនិងមានពណ៌។

គោលបំណងរបស់ម៉ារីអូជាមួយនឹងជំនាញកែសម្រួលដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ គឺដើម្បីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នៃពេលវេលា - នាំមកនូវប្រវត្តិសាស្រ្តដល់យើងតាមរបៀបដែលអាចស្គាល់និងអាចទាក់ទងបានភ្លាមៗ។

ទោះបីជារូបថតខ្លះត្រូវបានថតកាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន គាត់បានធ្វេីអោយមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងរស់សម័យនោះម្តងទៀត - ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺពិតជាពិសេសនិងពិសេសបំផុត។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖​ unarts.at | Instagram | Facebook

#1

Mario Unger 01

#2

Mario Unger 02

#3

Mario Unger 03

#4

Mario Unger 04

#5

Mario Unger 05

#6

Mario Unger 06

#7

Mario Unger 07

#8

Mario Unger 08

#9

Mario Unger 09

#10

Mario Unger 10

#11

Mario Unger 11

#12

Mario Unger 12

#13

Mario Unger 13

#14

Mario Unger 14

#15

Mario Unger 15

#16

Mario Unger 16

ប្រភព៖​ BoredPanda