អផ្សុកមែនទេ? មកមើលរូបភាពប្លែកៗ ២០សន្លឹក ពីសកម្មភាពថតរូបសត្វព្រៃ!

ការថតរូបសត្វព្រៃ ជារឿងដ៏គួរឱ្យរីករាយមួយ ហើយក៏អាចថាជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែរ ដែលអ្នកនិយមថតរូបជាច្រើនតែងគិតដល់។ ការថតរូបសត្វព្រៃ គឺជាការផ្សងព្រេងដ៏ព្រឺព្រួចមួយដែលអាចប្រឈមនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើន ដែលនឹកស្មានមិនដល់ ព្រោះយើងមិនអាចស្មានដឹងមុនថា នឹងមានសត្វព្រៃណាខ្លះដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅឡើយ។

39760617_1211225552348604_214270661357469696_n

រូបភាពខាងក្រោមនេះ គឺជារូបភាពរបស់អ្នកថតរូបសត្វព្រៃ ជាមួយសត្វព្រៃ ដែលរូបភាពខ្លះក៏គួរឱ្យស្រលាញ់ ឬកំប្លែង ឯរូបខ្លះក៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច ផងដែរ។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

39933188_1211224439015382_6448678663759069184_n

 

39638229_1211225432348616_5467806500988649472_n

 

39740981_1211224615682031_6358194749488234496_n

 

39745202_1211224072348752_5748629806606450688_n

 

39760617_1211225552348604_214270661357469696_n

 

39760677_1211223992348760_8221721565335650304_n

 

39777295_1211225112348648_4495834120340897792_n

 

39810782_1211224145682078_8891366666827464704_n

 

39811542_1211224202348739_4920651946928373760_n

 

39814310_1211224972348662_2058332539390525440_n

 

39822911_1211224359015390_8217675564408897536_n

 

39861818_1211224739015352_7120431967127994368_n

 

39869084_1211224849015341_6028792292851056640_n

 

39871942_1211225675681925_8896332173007650816_n

 

39872732_1211225305681962_8226795772843130880_n

 

39899879_1211225242348635_5130844068686856192_n

 

39910926_1211225499015276_6820570694984663040_n

 

39920078_1211223929015433_4751214744071831552_n

 

39926342_1211225372348622_6477331700555710464_n

 

39930126_1211224679015358_2778579996376039424_n