២០+ រូបភាពពីវិចិត្រករអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដែលនិយាយពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ

អ្នកគូររូបម្នាក់មកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទេពកោសល្យពិសេសមួយសម្រាប់ការពណ៌នាអំពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗ។ គំនូរនីមួយៗដែលគាត់បង្កើតមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកសម្លឹងមើលវាបានយូរហើយនឹកឆ្ងល់ទៀតផង។ រូបភាពរបស់គាត់មិនមានពាក្យអីនិយាយទេប៉ុន្តែព័ត៌មានលំអិតគឺមាននៅក្នុងគំនូររបស់គាត់។ គំនូររបស់លោក Yuval Robichek ដែលបានដាក់ក្នុងគណនី Instagram ហើយទទួលបានអ្នកតាមដានជាង ២ ម៉ឺននាក់។ តោះបើមានពេលទំនេរខ្លះដើម្បីចូលមើលសិល្បៈគំនូររបស់គាត់នេះគឺនឹងយល់បានច្បាស់។

Bright Side បានប្រមូលរូបភាពរបស់អ្នកគូររូបម្នាក់មកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទេពកោសល្យពិសេសនោះមកបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នា។

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Which of Yuval’s works has the most correlation with your life? Looking forward to reading your answers in the comments!

Preview photo credit Yuval Robichek / Instagram, Yuval Robichek, Yuval Robichek, Yuval Robichek / Instagram