សម្ដីឪពុកក្មេក និយាយទៅកាន់កូនប្រសារប្រុស ក្នុងថ្ងៃរៀបការ ស្ដាប់ហើយ រំភើបជំនួសកូន

នៅក្នុងថ្ងៃរៀបមង្គលការកូនស្រី ឪពុកបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រសារប្រុសថា៖

- មនុស្សទីមួយដែលពរនាងគឺខ្ញុំ មិនមែនជាអ្នក

- មនុស្សទីមួយដែលថើបនាងគឺខ្ញុំ មិនមែនអ្នក

- មនុស្សទីមួយដែលថ្នាក់ថ្នមនាងគឺខ្ញុំ មិនមែនអ្នក

ប៉ុន្តែ... អ្នកដែលអាចកំដរនាងមួយជីវិតបាន គឺអ្នកមិនមែនជាខ្ញុំ

ប្រសិនបើមានថ្ងៃមួយអ្នកឈប់ស្រឡាញ់នាងហើយ

- កុំក្បត់នាង

- កុំវ៉ៃ កុំជេរស្តីនាង

- កុំនិយាយប្រាប់នាង មកនិយាយជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងនាំនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ!!!"

ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សប្រុសពិតប្រាកដ

សូមធ្វើល្អចំពោះប្រពន្ធរបស់អ្នក ពីព្រោះពួកនាងគឺសុទ្ធជាកែវភ្នែករបស់ឪពុកម្តាយ ដែលបានបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមមកយ៉ាងល្អបំផុត

នៅពេលចេះតែចាយលុយ នាងរស់នៅក្នុងផ្ទះឪពុកម្តាយនាង តែពេលនាងចេះរកលុយនាងរស់នៅផ្ទទះម្តាយក្មេក

ក្រៅពីឪពុកម្តាយនាងចេញ នាងមិនបានជំពាក់អ្នកណាម្នាក់ឡើយ!

ប្រភព 女人生活

បកប្រែ សុខ គឹមទៀវ👸