ប្រពន្ធ នាងមិនអាចស្អាតគ្រប់ពេល ឬរហូតនោះឡើយ

ប្រពន្ធ នាងមិនអាចស្អាតគ្រប់ពេល ឬរហូតនោះទេ ហើយនាងក៏ប្រហែលមិនអាច ញញឹម មុសរីកដូចគ្រាប់ជីដាក់អ្នកគ្រប់២៤ម៉ោងនោះដែរ​ តែនាងនឹងក្លាយជា ប្រពន្ធដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកពេញមួយជីវិត នាងនឹងក្លាយជាមនុស្សដេលចាំផ្ដល់ស្នាមញញឹម និងកម្លាំងចិត្តដល់អ្នក គ្រប់ពេលដែលអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត ឬជួបបញ្ហាការលំបាក នាងនឹងជានារីតែម្នាក់ ដែលព្រមនៅក្បែរអ្នក មិនថាស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ អ៊ីចឹងហើយ កុំធ្វើឱ្យនាងឈឺចាប់ ឬខូចចិត្តដោយសារតែ សម្ដី ឬទង្វើមិនគប្បីរបស់អ្នកឱ្យសោះ។

អ្នកដទៃ តែងនិយាយថា មនុស្សស្រីជាភេទទន់់ជ្រាយ តែប្រពន្ធ ឬម្ដាយ នាងមិនដែលទន់ជ្រាយនោះទេ ហើយក៏មិនដែលចុះចាញ់ ឬរាថយនោះដែរ គ្រប់យ៉ាង ក៏ព្រោះតែនាង មានប្ដី និងកូនដែលល្អ ចូលមកក្នុងជិវិតរបស់នាង នាងអាចតស៊ូ លំបាកគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីក្រុមគ្រួសាររបស់នាង៕

រក្សាសិទ្ធ : TSR Sharing #PanhaRoth