អត្តពលិក​កម្ពុជា​ស្ពាយមេដាយ៤៦​គ្រឿង​ពី​ហ្វីលីពីនក្រោយ​ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2019 បញ្ចប់

ក្រុម​អត្តពលិកកម្ពុជា​ដែល​ចូល​រួម​ប្រកួត​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2019 បាន​បញ្ចប់​វិញ្ញាសា​ប្រកួត​អស់​ហើយ​ស្រប​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ទាំង​មូល​ក៏​បាន​ធ្វើ​ពិធីបិទ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ធ្នូ​នេះ​ដែរ។​ដោយ​ឡែក​កម្ពុជាវិញ​ទទួល​បាន​មេដាយសរុប​៤៦​គ្រឿង​ មាស​៤​គ្រឿង ប្រាក់៦​និង​សំរឹទ្ធិ​៣៦​គ្រឿង។

79229387_2648550688570355_7308352450073722880_o

ក្នុង​ចំណោម​មេដា​យទាំងអស់​នោះ​រក​បាន​ដោយ​ប្រភេត​កីឡាខាងក្រោម៖1- Arnis វិញ្ញាសា ប្រយុទ្ធ

. មេដាយមាស 1

. មេដាយប្រាក់ 2

. មេដាយសំរឹទ្ធ 17

79649875_2277030732401130_7601146143078088704_n

2-កីឡាប៉េតង់

. វាយបីនាក់នារី មេដាយមាស 1

. វាយគូបុរស មេដាយប្រាក់ 1

3- កីឡាតេក្វាន់ដូ

.មេដាយមាស 1 ដោយ ស៊ន សៀវមុី

. មេដាយប្រាក់ 2

. មេដាយសំរឹទ្ធ 1

80260436_2277030769067793_72578096829562880_n

4- វិញ្ញាសាJiu-Jitsu

មេដាយមាស ១ ដោយ ខាន់ ចេសា ។

5- កីឡាសីដក់ Sepaktakraw

.មេដាយប្រាក់ 1 ជាក្រុម

6- កីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរ

.មេដាយសំរឹទ្ធ 3

7- កីឡា Soft Tennis

78633640_2277030812401122_109555905527283712_n

.មេដាយសំរឹទ្ធ 2

8- កីឡាចំបាប់

.មេដាយសំរឹទ្ធ 5

9-កីឡាប្រដាល់សកល

.មេដាយសំរឹទ្ធ 5

10-កីឡាប្រដាល់ kick boxing

. មេដាយសំរឹទ្ធ3