ទម្លាប់មនុស្សមួយចំនួន ចូលចិត្តសួររឿងផ្ទៃក្នុងគេណាស់ មុនការសួរថា បានថ្លៃទឹកដោះប៉ុន្មាន? ការហើយ សួរថា បានចំណងដៃប៉ុន្មាន?

ធម្មតាទេមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា តែងតែមានការសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកជាការគួរណាស់ ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះ មិនមែនសួរនាំចង់ដឹងសុខទុក្ខគ្នាទេ តែសួរចង់ដឹងរឿង ន្អាលនឹងយកទៅនិយាយដើម បំភ្លៃបំភ្លើស សើចចំអកឱ្យគ្នាប៉ុណ្ណោះ គឺគ្មានចេតនា ឬបំណងល្អនោះឡើយ។

81275870_455018438734593_4911128471129817088_n

តួយ៉ាង ដូចរឿងរៀបចំពិធីរៀបការមិនខុសទេ មុនរៀបការ តែងសួរថា " បានថ្លៃបណ្ណាការ ឬថ្លៃទឹកដោះប៉ុន្មាន? គេឱ្យប៉ុន្មាន គេជូនប៉ុន្មាន ឬជូនខាងគេប៉ុន្មាន? " បន្ទាប់ពេលរៀបការរួច ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរថា " ម៉េចហើយ បានចំណងដៃប៉ុន្មាន? ខាត ឬចំណេញ ... ? " សំណួរទាំងនេះមិនថ្វីទេ សម្រាប់អ្នកចង់ដឹងសុខទុក្ខយើង ចង់ឱ្យយើងល្អ មិនចង់ឱ្យយើងខាត តែអ្នកខ្លះវិញ សួរមកចង់ដឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេតែម្ដង សួរដើម្បីយកទៅនិយាយដើម ពេបជ្រាយ សើចចំអកតែប៉ុណ្ណោះ។

81409455_3378340722240058_396162779746140160_n

ដូចពាក្យគេថា " ពាក្យខ្លះនិយាយត្រូវ តែមិនត្រូវនិយាយទេ " មិនខុសអីពីសំណួរខ្លះ គឺមិនគួរសួរនោះឡើយ ដូចរឿងថ្លៃទឹកដោះ ឬចំណងដៃគេអ៊ីចឹងដែរ មិនគួរណាសួរនាំគេនោះទេ បើគេចង់និយាយប្រាប់យើង គេនិយាយហើយ ហើយបើគេនិយាយប្រាប់ហើយ ក៏ស្ដាប់ទៅ តែកុំអន់ចរិតទៅសួរជីកឫសជីកគល់ គាស់កកាយ ចង់ដឹងផ្ទៃក្នុងគេ វាមិនល្អទេ ហើយក៏សបញ្ជាក់ថា យើងជាមនុស្សអត់មារយាទផងដែរ។

81451900_3569552039751867_2127810601840279552_n

រឿងថ្លៃបណ្ណាការ ឬចំណងដៃ បានប៉ុន្មានជារឿងរបស់គេទេ បើមិនបានសួរនាំព្រោះចង់ដឹងសុខទុក្ខ សូមកុំសួរគេអី អ្នកខ្លះគាត់ទើសទាល់ ចំណេញ ឬខាត ជារឿងរបស់ម្ចាស់គេទេ៕

81598883_479072823005015_5529747862201565184_n

អត្ថបទ ៖ ភី អេក

ក្នុងស្រុករក្សាសិទ្ធ