មានធាងដូង ​ធាងត្នោតលក់ទេ? មានអ្នកប្រមូលទិញទាំងអស់ហ៊ានឱ្យក្នុងតម្លៃខ្ពស់ ដើម្បីនាំចេញទៅជប៉ុន

ដើមដូង និងដើមត្នោត ត្រូវបានគេដឹងថាជារុក្ខជាតិដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំង មិនត្រឹមតែអាចយកមកទទួលទានទាំងផ្លែខ្ចី ​ដល់ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ​សូម្បីតែធាងដូង ​ធាងត្នោតក៏អាចយកមកកែច្នៃធ្វើជាសំភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗបានតាមតម្រូវការជាច្រើនមុខផងដែរ។

Flaky_78600152

Sdafzvcx12

Sadfczvx1221

លើសពីនេះ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ យុវជនម្នាក់ដែលគាត់មានគណនី ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sonimeth Tan បានប្រកាសស្វែងរកទិញធាងដូង និងធាងត្នោតយ៉ាងច្រើន រាប់តោនឯណោះ ក្នុងតម្លៃមួយទទួលយកបាន ដែលហ៊ា ន ឱ្យមួយគីឡូក្រាម តម្លៃ ៥ពាន់រៀល ដើម្បីដឹកចេញទៅកាន់ប្រទេស ជប៉ុន។

យោងតាមរយៈការបង្ហោះសារបានឱ្យដឹងថា៖ « មានធាងដូង ឬត្នោតដូចរូបនេះទេ? ខ្ញុំអោយ ១គីឡូ ៥,០០០៛ ប៉ុន្មានតោនក៏បានដែរ ទិញទាំងអស់ ដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេស ជប៉ុន លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០១១ ៣៣៣ ២៧៨/ 011 333 278 » ៕

Sadfzvxc1221

21288s9adfvc

Asdfzcvx2112 2

Asdfzxcv2121

Asfv2121

Sadf212122121