១០ យ៉ាងដែលមាតាបិតាគួរបោះបង់ចោលដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យមានភាពចាស់ទុំ!!!

ជឿថាម្តាយឪពុកណាក៏ស្រលាញ់កូនៗរបស់ខ្លួនឯងដែរ ​ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យម្តាយឪពុកខ្លះស្រលាញ់ថ្នាក់ថ្នម  និងតាមចិត្តកូនខ្លួនជ្រុល ​ឬគេហៅទំរើសតាំងពីតូច  រហូតអាចធ្វើឱ្យកូនមានអត្តចរិតមិនល្អដល់ធំឡើងផងដែរ។

ដូច្នេះដើម្បីអប់រំកូនឱ្យបានល្អ ​ម្តាយឪពុកមិនកួរតាមចិត្ត ​ឬយកចិត្តកូនពេលកនោះទេ ​ត្រូវរៀនឱ្យកូនចេះធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងខ្លះ ទើបកូនធំឡើងជាមនុស្សរឹងប៉ឹង ​អាចតស៊ូ ​និងធ្វើអ្វីខ្លួនឯងបាន  ដោយមិនបាច់ចាំពឹងពាក់អ្នកដទៃ។

ទាំងនេះជារឿង ១០យ៉ាងដែលម្តាយឪពុក មិនគួរធ្វើដើម្បីកូនៗ ហើយគួរតែឱ្យកូនធ្វើដោយខ្លួនឯង ៖

១. បណ្ដោយឱ្យកូនចេះធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯង

72920860_1270155229857759_6918988251369832448_n

២. ផ្តល់ឱកាសឱ្យកូនជ្រើសរើសអ្វីមួយដោយខ្លួនឯង

74525020_1270155256524423_6770780122669645824_n

៣. បណ្តោយកូនដើរទៅណាមកណាដោយខ្លួនឯង

75340970_1270155226524426_3443770138745110528_n

៤. បង្រៀន​ឱ្យ​កូន​ចេះ​គ្រប់គ្រង​ខ្លួន​ឯង

74453049_1270155283191087_356526446421737472_n

៥. បង្រៀនកូនឱ្យចេះរៀបចំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង

73346506_1270155289857753_8339247658853990400_n

៦. បង្រៀនឱ្យកូនចេះឆ្លើយតបពេលមានអ្នកសួរនាំ

74335428_1270155333191082_321683979499470848_n

៧. ពន្យល់កូនពីហេតុផលពេលមានបញ្ហាកើតឡើង

74156975_1270155359857746_6813143068737273856_n

៨. បណ្តោយឱ្យកូនមានកំហុសខ្លះ

77304226_1270155379857744_5180948465672257536_n

៩. បង្រៀនកូនឲ្យចេះគិតគូរពិចារណាដោយខ្លួនឯង

73292156_1270155416524407_7122727446759079936_n

១០. មិនត្រូវគិតថាកូននៅក្មេង ពុំអាចធ្វើអ្វីបាននោះឡើយ។

72729018_1270155443191071_7465236756309213184_n

ប្រភព៖ Brightside