ក្តៅ! មុន​នេះ​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​វីរុស​កូរ៉ូណា​ក្រៅ​ដី​ចិនជាលើកដំបូង នៅ​ប្រទេស​អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង

៣០៥ នាក់​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ២ ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ គឺ​សុទ្ធ​សឹង​តែ​អ្នក​ឆ្លង​ដែលបានបាត់បង់ជីវិត ​ស្នាក់នៅ​ប្រទេស​ចិន​ទាំង​អស់ ប៉ុន្តែ​ទើប​តែ ១៥ នាទី​មុន​ដោយ​មាន​ការ​ចែកចាយ​លើ​ទំព័រ Shanghaiist របស់​ប្រទេស​ចិន ដែល​ជា​ទំព័រ​សារព័ត៌មាន​ល្បី​ឈ្មោះ​មួយ បាន​បង្ហាញ​នូវ​ដំណឹង​នៃ​អ្នក​ស្លាប់​ម្នាក់​ផ្សេង​ទៀត​តែ​មិនមែន​ក្នុង​ដី​ចិន។

83786237_546239009571830_9165870941681483776_n

នោះ​គឺ​ការ​បាត់បង់​ជីវិត​របស់​បុរស​វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ​ម្នាក់​នៅ​ឯ​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន ដោយ​លោក​ធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ពី​ទីក្រុង Wuhan៕

Horor Virus Corona Seperti Kiamat Orang Orang Terus Sekarat Eiu 620x375

Stream_img

WHO Seluruh Wilayah China Terpapar Virus Corona

ប្រភព៖ Shanghaiist