កប់បាត់! តារាសម្តែងស្រីជនជាតិអាមេរិច ប្រើពេល៤០ថ្ងៃដើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោក ដែលនេះជាកំណត់ត្រាថ្មីបង្អស់សម្រាប់ពិភពលោក

Cassandra De Pecol គឺជាតារាសម្តែងស្រីជនជាតិអាមេរិចដំបូងគេដែលបំបែកកំណត់ត្រាដើរលេងជុំវិញពិភពលោកលឿនជាងគេ ពោលគឺកំណត់ត្រានេះបានបំបែកនៅពេលដែលនាងមានវ័យ ២៧ ឆ្នាំ ។

27-Year-Old Woman To Become First Female Ever To Visit Every Country On Earth - Ever wanted to travel to every country in the world?

តារាសម្តែងស្រីជនជាតិអាមេរិចមួយនេះកើតនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៨៩ ( មកទល់ពេលនេះនាងមានអាយុត្រឹមតែ ៣០ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ) ។ តារាសម្តែងស្រីម្នាក់នេះធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ Guinness World Records ដែលជាពានរង្វាន់មួយផ្តល់ជូនទៅដល់មនុស្សស្រីដែលដើរលេងជុំវិញពិភពលោកបានលឿនជាងគេ ។

កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងមកនារីវ័យក្មេងម្នាក់នេះបានបំបែកកំណត់ត្រាដើរលេងនៅជុំវិញពិភពលោកសរុបចំនួន ១៨១​ ប្រទេស ដោយនាងប្រើពេលសរុបត្រឹមតែ ៤០ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ៕

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗដែលថតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរកំសាន្ត ៖

27 Year Old Woman To Become First Female Ever To Visit Every Country On Earth She’s Hoping To Become The First Documented Woman To Travel To All 196 Countries

27-Year-Old Woman To Become First Female Ever To Visit Every Country On Earth - Her amazing journey is called Expedition196