សោកស្តាយណាស់! សូម្បីតែប្រធានមន្ទីពេទ្យធំមួយនៅទីក្រុង Wuhan ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះដែរ

លោក Liu Zhiming ដែលជានាយកមន្ទីពេទ្យ Wuchang យដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ត្រូវបានប្រភពព័ត៌មានឱ្យដឹងថា បានទទួលមរណភាពហើយ កាលពីម៉ោង ១០ និង ៣០នាទី ថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ២០២០ នេះ ។

Ab_hospital_180220

យោងតាមរយៈសារព័ត៌មាន People’s Daily ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានឱ្យដឹងថា វេជ្ជបណ្ឌិត Liu Zhiming គឺជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យ Wuchang ក្នុងទីក្រុងវ៉ូហាន ដែលជាកន្លែងផ្ទុះវីរុស Covid-19 ហើយក្រោយមកវេជ្ជបណ្ឌិតវ័យ ៥០ឆ្នាំ រូបនេះបានឆ្លងមេរោគ Covid-19 រហូតបាត់បង់ជីវិត ​ដោយលោកគឺជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យដំបូង ដែលបានស្លាប់ដោយសារវីរុសខាងលើ។

ប្រធានមន្ទីរពេទ្យ2

នេះជាពត៌មានដ៏សោកសៅមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិ ដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិជាមួយនិងមេរោគប្រភេទថ្មីផង ហើយពេលនេះត្រូវបាត់បង់លោកគ្រូពេទ្យដ៏ល្អម្នាក់ទៀត ដោយវេជ្ជបណ្ឌិត Liu មានការលះបង់ធំធេងណាស់ នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ក្នុងទីក្រុងវ៉ូហានទាំងមូល៕

Liu Zhiming 73